Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018

Báo KTNT: Vĩnh Lập phát huy nội lực

KTNT Chương trình XDNTM trong thời gian qua ở xã Vĩnh Lập (Thanh Hà - Hải Dương) đã đi vào đời sống người dân bởi hiệu quả mang lại ngày càng rõ nét: sản xuất phát triển; kết cấu hạ tầng hoàn thiện; cuộc sống ngày càng no ấm; làng quê khởi sắc...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTNT, nguồn bài: http://kinhtenongthon.vn/vinh-lap-phat-huy-noi-luc-post21368.html

Ông Nguyễn Thiện Khải (bên trái), Trưởng Ban hành giáo Giáo họ Thuần Mỹ, xã Vĩnh Lập (Thanh Hà) vận động bà con giáo dân đóng góp 120 triệu đồng làm 3 km đường bê tông theo tiêu chí NTM.

Khơi dậy nội lực

Là xã thuần nông, không có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng đến nay, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sau hơn 6 năm triển khai Chương trình XDNTM, Vĩnh Lập đã gặt hái được những thành công nhất định nhờ nội lực của nhân dân được khơi dậy. Vĩnh Lập đã hoàn thành XDNTM, được tỉnh Hải Dương công nhận là xã đạt chuẩn quốc gia về NTM năm 2017.

Ông Nguyễn Văn Tranh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lập, cho hay: “Thuận lợi và cũng là những bước đi thành công đầu tiên khi chúng tôi bắt tay XDNTM chính là sự vào cuộc quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền, các hội, đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân. Điều này thể hiện rõ nhất khi có hàng ngàn lượt người tham dự các cuộc họp góp ý kiến vào đề án XDNTM của xã”.

Theo ông Tranh, khi bắt tay thực hiện Chương trình XDNTM, xã gặp không ít khó khăn, đội ngũ cán bộ còn thiếu kinh nghiệm, nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên cũng như vốn ngân sách xã còn hạn chế, thu nhập của người dân từ sản xuất nông nghiệp còn thấp nên việc huy động nguồn vốn gặp nhiều khó khăn… Mặc dù vậy, xã đã tăng cường chỉ đạo các bộ phận thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiên trì thuyết phục làm chuyển biến nhận thức, tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong XDNTM.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư

Qua hơn 6 năm triển khai XDNTM, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chung sức của cả hệ thống chính trị, Vĩnh Lập đã huy động tổng nguồn vốn thực hiện đầu tư xây dựng đạt gần 90 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 16,582 tỷ đồng; ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp 7 tỷ đồng, hỗ trợ xi măng của tỉnh 937,8 triệu đồng; ngân sách xã 5,683 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 11,162 tỷ đồng, chiếm 12,41%; còn lại là nguồn vốn khác…

Từ nguồn vốn trên, các công trình như: Đường giao thông, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa… được đầu tư xây dựng, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn thêm phần khang trang, giao thông đi lại thuận tiện.

Ngoài nguồn vốn từ Trung ương, vốn dự án, ngân sách địa phương, xã thực hiện tốt công tác huy động sức dân bằng cách: Tuyên truyền để nhân dân thấy rõ mục đích, ý nghĩa về XDNTM là “dân làm, dân hưởng”. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch khi thực hiện bất cứ công trình nào, từ khâu dự toán, thi công đến quyết toán công trình. Quá trình đó, người dân giám sát và cho ý kiến cụ thể để thực hiện các công trình. Đặc biệt, xã đã làm tốt công tác dân vận, vận động người dân đóng góp tiền của, công sức cùng XDNTM.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Tranh cho biết thêm: “Khi triển khai XDNTM, xã gặp nhiều khó khăn. Sau một thời gian, dần dần người dân cũng nhận thức được ý nghĩa lớn lao, việc XDNTM là phục vụ cho chính người dân. Chính vì vậy, người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình, từ đó tự nguyện tham gia đóng góp ngày công, hiến đất mở đường để cùng XDNTM”.

Từ thực tế thấy, mặc dù xã còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân vẫn chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, thu nhập còn hạn chế, song, những kết quả đạt được trong XDNTM thời gian qua ở Vĩnh Lập là rất đáng trân trọng. Thành quả đó là sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ xã cùng toàn thể nhân dân đoàn kết một lòng xây dựng quê hương, tạo ra sức mạnh tổng hợp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đặt ra, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn Vĩnh Lập.

Tìm kiếm:✨

  • Vĩnh Lập, Nguyễn Văn Tranh, Nguồn vốn, Đời sống Nhân, Nhân dân, Thanh Hà, Công trình, Ngân sách, Công Nhất, Từ Trung, Huy động, Giáo dân, Bắt tay, Cho biết, Linh mục, Họ đạo, Thuần nông, Vốn ngân sách, Đảng ủy, Kinh tế xã hội, Làng quê, Chung sức, Đường giao thông, Xi măng