Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Báo Chính Phủ: Khai thác khoáng sản trái phép bị xử lý thế nào?

Trường hợp hành vi khai thác khoáng sản trái phép có dấu hiệu cấu thành tội phạm sẽ được xử lý hình sự theo quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/tra-loi-cong-dan/khai-thac-khoang-san-trai-phep-bi-xu-ly-the-nao/361927.vgp

Ông Hoàng Văn Tiến (Hải Dương) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vấn đề sau:

Các đối tượng không có giấy phép khai thác tài nguyên khoáng sản sẽ bị xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền.

Đối tượng nêu trên một tháng có thể bị xử lý vi phạm hành chính 2 đến 3 lần nhưng mức xử phạt và thu lợi bất chính của một lần vi phạm có giá trị không nằm trong các quy định của Điều 227 Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác khoáng sản mà không có Giấy phép khai thác khoáng sản đã được quy định cụ thể tại Điều 44 Nghị định 33/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Trường hợp hành vi khai thác khoáng sản trái phép có dấu hiệu cấu thành tội phạm sẽ được xử lý hình sự theo quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Chinhphu.vn

Tìm kiếm:✨

  • Phạt tiền, Hình sự, Khoáng sản, Truy cứu, Xử phạt, Bộ luật hình sự, Hoàng Văn Tiến, Vi phạm, Cấu thành, Tài nguyên, Trái phép, Giấy phép, Giải đáp, Tội phạm, Hải Dương, Khai thác, Nghị định, Sửa đổi, Xử lý, Trả lời, Môi trường, Truy cứu trách nhiệm hình sự