Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

Báo Mặt Trận: Nhu cầu về nhà ở của tỉnh Hải Dương sẽ tăng mạnh theo tốc độ đô thị hóa

Là tỉnh có tốc độ đô thị hóa nhanh, lại nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, giao thông thuận lợi và chỉ cách thủ đô Hà Nội hơn 50 km, Hải Dương được đánh giá là một trong những thị trường bất động sản phát triển nhanh trong khu vực.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Mặt Trận, nguồn bài: http://tapchimattran.vn/kinh-te/nhu-cau-ve-nha-o-cua-tinh-hai-duong-se-tang-manh-theo-toc-do-do-thi-hoa-23287.html

Với tốc độ tăng dân số 0,6%/năm, dự kiến dân số của tỉnh Hải Dương đến năm 2020 sẽ là 1.858.239 người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 35%, như vậy tương ứng sẽ cần diện tích nhà ở tăng thêm khoảng 8,2 triệu m2. Dự kiến đến năm 2030, dân số của tỉnh tăng lên khoảng khoảng 2.052.752 người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 50% và sẽ cần thêm 21,6 triệu m2 sàn nhà ở.

Hải Dương hiện có 10 khu công nghiệp với khoảng 76.000 công nhân, trong đó 30.000 công nhân là có nhu cầu về nhà ở, đến năm 2030 con số này là 40.000 người. Tuy nhiên hiện tại địa phương mới đáp ứng được nhu cầu cho 4.200 công nhân, tương đương 5,53%.

Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, dự kiến đến năm 2020, tỉnh Hải Dương có khoảng 80% dân số đô thị không phải nộp thuế thu nhập. Nhu cầu nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp này tại khu vực đô thị của tỉnh nói chung và tại TP. Hải Dương nói riêng cũng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Thực tế, theo Chương trình phát triển nhà tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, dự kiến năm 2020 diện tích nhà ở toàn tỉnh sẽ tăng thêm 8,2 triệu m2; trong đó có 6,8 triệu m2 là xây mới, bao gồm: 5,6 triệu m2 nhà ở thương mại, 552.220 m2 nhà ở cho người có thu nhập thấp, 240.000 m2 nhà ở công nhân...

Tuy nhiên hiện nay, quỹ đất ở của tỉnh tại các dự án phát triển nhà ở và các khu đô thị mới là 6,64 triệu m2, trong đó có 1,45 triệu m2 đất ở đã được bán nhưng chưa xây dựng nhà ở, gần 5,19 triệu m2 đất ở chưa bán.

Diện tích nhà ở công nhân cũng sẽ được tập trung phát triển tại một số địa phương có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp bao gồm TP. Hải Dương, các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Kinh Môn...

Để giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, UBND tỉnh Hải Dương đã chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án Nhà ở xã hội và chung cư cho người thu nhập thấp chủ yếu phát triển tại các địa phương có giá đất nền cao, người thu nhập thấp khó có điều kiện mua đất, tự xây dựng nhà ở là thành phố Hải Dương và thị xã Chí Linh. Dự kiến khoảng 10% diện tích nhà ở tăng thêm tại địa bàn thành phố Hải Dương và thị xã Chí Linh và tại các địa phương khác là 5% diện tích nhà ở tăng thêm được đầu tư xây dựng để đáp ứng nhu cầu nhà ở của người có thu nhập thấp.

PV

Tìm kiếm:✨

  • Chí Linh, UBND Tỉnh Hải Dương, Hải Dương, Kinh Môn, Cẩm Giàng, Nam Sách, Đất nền, Dự án nhà ở, Nhà ở, Công nhân, Thu nhập, Quỹ đất, Công nghiệp, Bất động sản, Chung cư, Chấp thuận, Giao thông, Định hướng, Chủ trương, Kinh tế, Thương mại, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Khu đô thị, Nhà ở xã hội, Khu nhà ở, Thị trường bất động sản, Khu công nghiệp