Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Báo Thanh Tra: Cty Việt Trung sử dụng hàng nghìn mét vuông đất chưa đúng mục đích

Là một trong những hạn chế được Thanh tra tỉnh Hải Dương chỉ ra qua thanh tra chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tại Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Việt Trung (Cty Việt Trung) trong 2 năm 2016 và 2017.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan/cty-viet-trung-su-dung-hang-nghin-met-vuong-dat-chua-dung-muc-dich_t114c1002n146430

Kết quả kiểm tra hồ sơ, tài liệu do Cty Việt Trung cung cấp và thực tế tại hiện trường cho thấy, Cty đã thực hiện nghiêm việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện dự án đầu tư, quản lý, sử dụng đất. Tuy nhiên, vẫn còn không ít hạn chế, thiếu sót như việc triển khai thực hiện đầu tư, xây dựng hạng mục nhà làm việc - văn phòng giao dịch chưa đảm bảo tiến độ theo dự án đầu tư.

Dự án được chấp thuận với thời gian hoàn thành năm 2003 - 2004, nhưng năm 2016 mới thực hiện đầu tư, xây dựng; không thực hiện xin cấp giấy phép xây dựng trước khi triển khai thi công, xây dựng các hạng mục công trình và đã bị Thanh tra Sở Xây dựng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng - công trình nhà văn phòng năm 2016.

Đối với diện tích hơn 2.500m2, theo hồ sơ quy hoạch là nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô vận tải nông dụng, nhưng tại vị trí này, Cty lại xây dựng ao chứa nước. Ngoài ra, Cty còn đang sử dụng diện tích đất nằm ngoài ranh giới đất thuê...

Trong chấp hành chính sách, pháp luật về lao động, Thanh tra tỉnh xác định, Cty còn kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động đầu tư vốn, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hơn 1,3 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Hải Dương yêu cầu Cty Việt Trung thực hiện đầy đủ và kịp thời, đúng quy định các văn bản pháp luật quy định về đầu tư, quản lý, sử dụng đất, lao động; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kế toán, kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo đúng quy định.

Lê Phương

Tìm kiếm:✨

  • Kê khai, Việt, Quyết toán, Thanh tra, Chấp hành, Thuế, Thi công, Công trình, Lê Phương, Hải Dương, Dự án, Giấy phép, Hoàn thành, Sở Xây dựng, Đầu tư, Kế toán, Nhà văn, Thu nhập, Lắp ráp, Xây dựng, Chấp thuận, Thuế thu nhập, Hạng mục công trình, Thi công xây dựng, Văn bản quy phạm pháp luật, Dự án đầu tư