Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Báo VietnamNet: Khám phá tháp Cửu phẩm liên hoa tại chùa Đồng Ngọ, Hải Dương

Đến nay tại miền Bắc chỉ còn lại 3 tòa tháp cửu phẩm liên hoa tại chùa Đồng Ngọ, Chùa Giám, chùa Bút Tháp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Văn hóa, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamNet, nguồn bài: https://video.vietnamnet.vn/kham-pha-thap-cuu-pham-lien-hoa-tai-chua-dong-ngo-hai-duong-a-79751.html

Tìm kiếm:✨

  • Chùa Giám, Tòa tháp, Hải Dương, Miền bắc, Khám phá, Ngôi chùa, Tam bảo, Tăng ni, Đức phật, Đại lão