Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Báo Đầu Tư: Dự án May Tinh Lợi 3 có vốn đầu tư 39 triệu USD

UBND tỉnh Hải Dương đã chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án may Tinh Lợi 3 của Công ty TNHH May Tinh Lợi tại Cụm công nghiệp Nguyên Giáp, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đầu Tư, nguồn bài: https://baodautu.vn/du-an-may-tinh-loi-3-co-von-dau-tu-39-trieu-usd-d98292.html

Công ty TNHH May Tinh Lợi sẽ đầu tư Dự án May Tinh Lợi 3 tại Hải Dương với tổng vốn đầu tư 39 triệu USD.

Công ty TNHH May Tinh Lợi vừa nhận được quyết định chủ trương đầu tư Dự án May Tinh Lợi 3 tại Tứ Kỳ, Hải Dương, với tổng vốn 39 triệu USD.

Dự án Nhà máy May Tinh Lợi 3 sẽ được đầu tư trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày nhận Quyết định chủ trương đầu tư

Với sự chấp thuận đầu tư của tỉnh Hải Dương, doanh nghiệp FDI này sẽ đầu tư 39 triệu USD, tương đương gần 920 tỷ đồng để làm Dự án số 3, chuyên sản xuất, kinh doanh, nhận và giao đơn hàng gia công lại các sản phẩm may mặc từ nguyên liệu dệt, dệt kim, len và các nguyên liệu ngành dệt may; Giặt in, thêu trên quần áo và bán sản phẩm.

Trong đó, vốn góp của Công ty TNHH may Tinh Lợi bằng tiền mặt là 8 triệu USD (188 tỷ VND). Khoản vốn góp được góp đủ trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Dự án nhà máy may Tinh Lợi 3 có quy mô 28 triệu sản phẩm/năm, thu hút 4,9 nghìn lao động, tại Cụm công nghiệp Nguyên Giáp, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.Dự án sẽ được hoàn thành sau 36 tháng đầu tư xây dựng

Công ty TNHH May Tinh Lợi là một thành viên của tập đoàn Crystal Hong Kong với 02 nhà máy đang hoạt động tại Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Nhà máy Tinh Lợi 1 đóng tại KCN Nam Sách, Phường Ái Quốc, TP Hải Dương. Được thành lập vào tháng 3 năm 2003 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6.2006. Tổng vốn đầu tư 64.000.000 USD; tới nay đã có trên 5.000 lao động.

Nhà máy 2 đóng tại KCN Lai Vu, xã Lai Vu, huyện Kim Thành. Được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 4.2013 và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 8.2014 với 2.500 lao động ban đầu, tăng gần 10.000 lao động vào cuối 2016 và 16.900 lao động vào năm 2022. Tổng vốn đầu tư: 124.000.000 USD. Với quy mô 170.000.000 sản phẩm/năm.

Thế Hoàng

Tìm kiếm:✨

  • Vốn góp, Nguyên Giáp, May Tinh Lợi, Phường Ái Quốc, KCN Lai Vu, Tứ Kỳ, Khu công nghiệp nam sách, Thế Hoàng, Chứng nhận, FDI, Chấp thuận, Dệt kim, Tp Hải Dương, Kim Thành, Hải Dương, May mặc, Đăng ký, Dệt may, Đầu tư, Gia công, Kinh doanh, Dự án đầu tư nước ngoài, Tổng số vốn, Doanh nghiệp dệt may, Da giày