Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Báo Công Luận: Hải Dương: Xã bán đất trái thẩm quyền, huyện 'tự vẽ' quy hoạch cấp bìa đỏ

Tự thành lập Ban thanh lý tài sản, UBND xã Nhân Quyền, đứng đầu là ông Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trung Trực đã tổ chức bán đấu giá tài sản gồm nhà và đất khu trạm xá cũ của xã trái thẩm quyền, sai quy định của pháp luật.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Luận, nguồn bài: https://congluan.vn/hai-duong-xa-ban-dat-trai-tham-quyen-huyen-tu-ve-quy-hoach-cap-bia-do-post59229.html

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, xét đề nghị của ông Trạm trưởng Trạm y tế xã Nhân Quyền, ngày 10/10/2001 UBND xã Nhân Quyền đã thành lập Ban thanh lý tài sản nhà đất trạm y tế xã gồm ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; ông Phạm Hoàng Bình làm Phó ban; ông Bùi Thế Vào, Đào Đức Toan, Nguyễn Văn Vàng là Ủy viên.

Qua đó, ngày 14/10/2001 UBND xã Nhân Quyền đã tổ chức bán cho bà Trần Thị Pha, thôn Hòa Loan, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang tài sản gồm nhà chính, nhà phụ và tài sản khác có trên đất và diện tích đất là 1.079 m2, trong đó đất ở là 300m2 và diện tích còn lại tính vào đất vườn 779m2.

QĐ thành lập Ban bán thanh lí tài sản nhà nước của UBND xã Nhân Quyền

Văn bản cũng nêu rõ, bà Pha được sử dụng làm đường đi: Chiều mặt đường rộng 5m (phía tây giáp đất ông Bùi Thế Sáng, đông giáp đất ông Vũ Xuân Bằng, chồng bà Pha). Diện tích đất đường đi là 155m2, trong đó hành lang đường điện cao thế và rãnh thoát nước là 30m2. Tổng diện tích giao cho bà Pha sử dụng hợp pháp là 1.204m2 và giá trị thanh lý khu trạm y tế là 80 triệu đồng.

Từ hợp đồng trên, UBND xã và hộ gia đình ông Bằng, bà Pha lập hồ sơ, thủ tục đề nghị UBND huyện Bình Giang xem xét cấp GCN QSDĐ đối với thửa đất trên. Ngày 19/5/2003, UBND huyện Bình Giang đã cấp GCN QSDĐ số 168/QSDĐ/NQBG mang tên ông Vũ Văn Bằng và bà Trần Thị Pha tại thửa đất số 91, tờ bản đồ 06. Trong đó, có 200m2 diện tích đất ở và 879m2 đất vườn thừa hợp pháp. Phần diện tích 155m2 làm đường đi vào thửa đất 91 không được cấp GCN nằm kẹp giữa lô đất số 28 của gia đình ông Sáng và lô 34 thuộc sở hữu của ông Bằng. Tuy nhiên, theo ông Bằng, nội dung sổ đỏ trên có sai sót về chữ đệm của ông, sơ đồ thửa đất được giao làm đất ở không kẻ đường đi, phần diện tích thiếu 125m2, sai diện tích vào đất ở từ 300 xuống 200m2 và diện tích đất vườn tăng nên ông đã yêu cầu được cấp lại GCN QSDĐ thì được cán bộ địa chính xã trả lời, chờ khi nào có đợt làm mới thì sẽ làm lại.

HĐ thanh lí trạm y tế xã của UBND xã Nhân Quyền

Năm 2014, gia đình ông Bằng có làm đơn xin phép xây dựng nhà trên thửa đất số 34, tờ bản đồ 06, diện tích 171m2 và cam kết xây dựng đúng mốc giới theo bản vẽ đo đạc ngoại nghiệp.

Tuy nhiên, khi tiến hành xây dựng công trình nhà ở kiên cố 2 tầng, ông Bằng không xây dựng trên thửa đất 34 đã được đo đạc và cấp phép xây dựng mà xây dựng công trình dịch chuyển về phía đất đoạn đường đi vào khu trạm y tế cũ và cũng là đường đi vào thửa đất số 91 đã được xã thanh lí cho gia đình ông.

Điều đặc biệt là đến năm 2017, chính UBND huyện Bình Giang lại bác bỏ quy hoạch cũ để cấp đổi lại GCN QSDĐ cho ông Bằng như hiện trạng ông đã xây dựng như hiện nay (công trình dịch chuyển và xây dựng nằm trên con đường đi vào thửa số 91), có kẻ hướng đường đi của thửa đất 91 sang vị trí khác như gia đình ông Bằng đang sử dụng. Càng lạ hơn, bởi trước khi ông Bằng xây dựng công trình đồ xộ kiên cố trên, đã 4 lần gia đình ông làm nhà, lán trên đường đi này nhưng không hề vấp phải sự ngăn cản, đình chỉ của các cơ quan chức năng cấp xã, huyện Bình Giang.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch UBND xã Nhân Quyền cho rằng: việc cấp GCN QSDĐ là do huyện Bình Giang, xã không có thẩm quyền. Để cho hộ ông Bằng xây dựng sai vị trí thửa đất là lỗi của Chủ tịch UBND xã cũ, cán bộ địa chính, lúc đó tôi là Bí thư xã.

Nói về việc chính quyền xã tổ chức bán thanh lý tài sản công, ông Trực khẳng định: Việc bán đất và tài sản trạm y tế cũ của chúng tôi là đúng vì nếu không đúng thì huyện đã không cấp GCN QSDĐ. Ngày xưa không có Luật Đấu giá nên chúng tôi chỉ thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã và xin ý kiến bằng miệng UBND huyện Bình Giang – ông Trực cho biết thêm.

Bác bỏ ý kiến trên, nguyên lãnh đạo UBND huyện Bình Giang cho biết: UBND xã Nhân Quyền bán thanh lý đất và tài sản của trạm y tế là không được phép, vì thẩm quyền chỉ có Chủ tịch UBND tỉnh mới được phép.

Luật sư Phạm Văn Doãn, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật TNHH Trung Nam Thái

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Phạm Văn Doãn, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật TNHH Trung Nam Thái cho biết: Theo quy định của pháp luật có hiệu lực tại thời điểm năm 2001 thì UBND cấp xã hoàn toàn không có quyền bán, thanh lý lý tài sản là đất đai, nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất đai của trạm y tế xã. Mà thẩm quyền bán, thanh lý loại tài sản này thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Cụ thể: Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 14/1998/NĐ-CP về quản lý tài sản nhà nước ban hành ngày 06/03/1998 quy định: “Điều 14: Thu hồi tài sản nhà nước khu vực hành chính sự nghiệp:

1. Tài sản nhà nước bị thu hồi trong các trường hợp sau:

a) Đơn vị được giao trực tiếp sử dụng tài sản nhà nước không còn nhu cầu sử dụng hoặc giảm nhu cầu sử dụng do sáp nhập, hợp nhất, thay đổi chức năng, nhiệm vụ và các nguyên nhân khác;

b) Tài sản nhà nước thừa so với tiêu chuẩn, định mức được phép sử dụng.

2. Thẩm quyền thu hồi tài sản nhà nước:

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định thu hồi đất đai, nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất đai; Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thu hồi các tài sản còn lại do các Bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương quản lý;

b) Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất đai, nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất đai và phương tiện vận tải; Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá quyết định thu hồi các tài sản còn lại do địa phương quản lý.”

Sau đó Bộ tài chính ban hành Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 hướng dẫn Nghị định số 14/1998/NĐ-CP về việc ban hành quy chế quản lý việc xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp. Điều 6 của Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC quy định: “Điều 6. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Chủ tịch UBND cấp tỉnh) quyết định xử lý thu hồi, điều chuyển, thanh lý các tài sản nhà nước là nhà thuộc trụ sở làm việc, các công trình xây dựng gắn liền với đất và phương tiện đi lại của các cơ quan HCSN do địa phương quản lý.”

Cũng theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 14/1998/NĐ-CP đối với đơn vị hành chính sự nghiệp tại địa phương được giao trực tiếp sử dụng tài sản nhà nước là đất đai, nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất đai không còn nhu cầu sử dụng hoặc giảm nhu cầu sử dụng thì phải báo cáo với UBND cấp huyện. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) sẽ đưa các thông tin này vào báo cáo định kỳ hàng năm hoặc báo cáo đột xuất về tài sản nhà nước để báo cáo tài sản của cơ quan, đơn vị mình với Sở Tài chính - Vật giá (thời điểm đó). Sở Tài chính - Vật giá tổng hợp báo cáo tài sản do địa phương quản lý với ủy ban nhân dân cấp tỉnh và đồng gửi báo cáo Bộ Tài chính. Căn cứ vào đó UBND cấp tỉnh sẽ ra quyết định thu hồi, thanh lý đối với từng loại tài sản tương ứng.

Vì vậy đối chiếu với quy định trên đất đai, nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất đai giao cho trạm y tế xã quản lý sử dụng khi không còn nhu cầu sử dụng hoặc giảm nhu cầu sử dụng thì chỉ có UBND cấp tỉnh mới có quyền thu hồi, điều chuyển, thanh lý. Do đó UBND cấp xã hoàn toàn không có thẩm quyền bán hay thanh lý đối với loại tài sản này.

Thêm vào đó, UBND cấp huyện Bình Giang cũng đã không căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện cấp GCN QSDĐ cho người trúng thanh lí là sai - LS Doãn cho biết thêm.

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin./.

Thành Vinh

Tìm kiếm:✨

  • GCN, Bình Giang, Trần Thị Pha, Vật giá, Thửa đất, Thanh lý, Nguyễn Trung Trực, Nhân quyền, Nguyễn Văn Vàng, Vũ Văn Bằng, Hòa Loan, Hải Dương, Đất đai, Cấp xã, Thẩm quyền, Vẽ, Vũ Xuân Bằng, Địa chính, Cấp huyện, Gắn liền, Thu hồi, Điện cao thế, Thành phố trực thuộc, Mốc giới, Trạm trưởng