Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Báo Hải Quan: Sau cổ phần hóa, Hapro 'dốc' toàn lực vào phát triển kinh doanh

Sau cổ phần hóa, Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP (Hapro) đã thực hiện ngay việc đăng ký kinh doanh theo mô hình Công ty cổ phần không có vốn nhà nước, nhờ đó, các chỉ tiêu kinh doanh được đảm bảo và tăng trưởng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: https://baohaiquan.vn/sau-co-phan-hoa-hapro-doc-toan-luc-vao-phat-trien-kinh-doanh-103842.html

Hoạt động xúc tiến thương mại của Hapro.

Ngày 25/4 vừa qua, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thương mại Hà Nội đã được tổ chức tại Hà Nội.

Tại Đại hội, Tổng công ty đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Cụ thể, sau cổ phần hóa, Công ty mẹ - Tổng công ty luôn xác định mảng kinh doanh xuất khẩu là then chốt. Tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2018 đạt 106,9 triệu USD với 53.860 tấn hàng hóa các loại tương ứng với 5.278 cont 20,; 5 mặt hàng: hạt tiêu, hạt điều, gạo, cà phê, thực phẩm chế biến vẫn đóng vai trò chủ lực.

Đặc biệt, ngay sau cổ phần hóa, Hapro đã lần đầu tiên xuất khẩu được cont hàng vải thiều Thanh Hà, Hải Dương vào Malaysia; xuất khẩu được những lô hàng gạo đóng bao 5kg, 10kg/túi từ Nhà máy sản xuất chế biến gạo tại tỉnh Đồng Tháp vào chuỗi Siêu thị Dubai – Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Đặc biệt, ngày 14/6/2018, Hapro được Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp code chứng nhận xuất khẩu gạo vào Mỹ và ngay sau đó đã xuất được 735 cont hàng gạo vào Mỹ.

Về cơ cấu hoạt động, sau cổ phần hóa, Hapro đã thực hiện ngay việc đăng ký kinh doanh theo mô hình Công ty cổ phần không có vốn nhà nước, đăng ký kinh doanh các chi nhánh, các cửa hàng địa điểm kinh doanh do Tổng công ty quản lý và hoàn thành các thủ tục chuyển đổi các Giấy phép kinh doanh có điều kiện kịp thời, đảm bảo hoạt động kinh doanh thông suốt không bị gián đoạn.

Do đó, ngày 17/1/2019, Hapro đã tổ chức lễ bàn giao Công ty nhà nước sang Công ty cổ phần chính thức theo Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 10/1/2019 về việc phê duyệt giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội thành Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP.

Sang năm 2019, Tổng công ty đã hoàn tất toàn bộ quá trình cổ phần hóa nên cần tập trung toàn lực vào việc phát triển sản xuất kinh doanh, tăng tốc đẩy mạnh phát triển để hiện thực hóa những mục tiêu kế hoạch đã đặt ra trong Phương án cổ phần hóa Tổng công ty như: thúc đẩy các hoạt động kinh doanh thương mại nội địa, tăng cường và thúc đẩy xuất khẩu; tái cơ cấu toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty...

Theo đó, Hapro phấn đấu doanh thu đạt 3.675 tỷ đồng, bằng 105% năm 2018; kim ngạch xuất khẩu đạt 115,2 triệu USD, bằng 108% năm trước, đưa lợi nhuận trước thuế đạt 59,34 tỷ đồng, bằng 273% thực hiện năm 2018; chia cổ tức 2%.

Hương Dịu

Tìm kiếm:✨

  • Hapro, Dược phẩm Mỹ, Đại hội cổ đông, Cổ phần, Xuất khẩu, Cổ tức, Thanh Hà, Tiểu vương quốc ả rập thống nhất, Hội đồng quản trị, Hương Dịu, Đồng Tháp, Hải Dương