Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Báo Quốc Hội TV: SÁP NHẬP XÃ HUYỆN - KHÓ NHẤT LÀ SẮP XẾP CÁN BỘ

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và xã quy định tại Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 653 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 3 năm 2019. Hiện có 16 quận, huyện và 631 phường, xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên cũng như về dân số, cần phải sắp xếp. Việc sắp xếp phải cân nhắc, tính toán đến cả yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, yêu cầu đảm bảo quốc phòng an ninh, kinh tế-xã hội….Mục tiêu của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là để giảm bớt đầu mối, số lượng cán bộ-công chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả. 2 xã đầu tiên ở Hải Dương tuy không thuộc đối tượng sắp xếp theo 2 Nghị quyết này, nhưng đã cho thấy nhiều bài học từ thực tế sáp nhập.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/4/sap-nhap-xa-huyen-kho-nhat-la-sap-xep-can-bo-/231602

Tìm kiếm:✨

  • Sáp nhập, Cấp xã, Hải Dương, Cấp huyện, Sắp xếp, Tập quán, Phong tục, Thường vụ quốc hội, Nghị quyết, Cán bộ, Bộ chính trị, Giảm bớt, Quốc phòng, Cân nhắc, Tính toán, Văn hóa, An ninh, Lịch sử, Thông qua, Phong tục tập quán, Đơn vị hành chính, Công chức