Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Báo Thanh Tra: Hải Dương thanh tra Công ty Cổ phần Gốm Mỹ

Chánh Thanh tra tỉnh Phan Trọng Khánh vừa ký quyết định thành lập đoàn tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành pháp luật về thuế, lao động và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tại Công ty Cổ phần Gốm Mỹ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/hai-duong-thanh-tra-cong-ty-co-phan-gom-my_t114c1059n147052

Các sản phẩm của Gốm Mỹ bao gồm ngói trang trí, gạch cotto cao cấp. Ảnh: Internet

Đoàn thanh tra do ông Đặng Quý Thước, Thanh tra viên chính, Phó Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 làm Trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra trong 3 năm, từ ngày 1/1/2016 đến hết ngày 31/12/2018 (khi cần thiết, Đoàn Thanh tra báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh thanh tra các nội dung có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra).

Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra tại đơn vị.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ nội dung thanh tra. Đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành để đánh giá những ưu điểm, việc đã làm được, những thiếu sót, khuyết điểm (nếu có) và nguyên nhân của những thiếu sót, khuyết điểm, đề ra biện pháp khắc phục; lập biên bản đối với đối tượng thanh tra về nội dung đã được thanh tra; báo cáo đầy đủ nội dung đã được thanh tra và đề xuất Chánh Thanh tra tỉnh kết luận, kiến nghị biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Phương

Tìm kiếm:✨

  • Phan Trọng Khánh, Chánh thanh tra, Lê Phương, Hải Dương, Thanh tra, Chấp hành, Khiếu nại, Thuế, Ưu điểm, Trang trí, Tố cáo, Trưởng phòng, Lao động, Pháp luật, Thành lập, Internet, Kết luận, Chính sách, Khắc phục, Đề xuất, Kinh doanh, Gốm sứ, Thợ gốm, Công ty cổ phần, Sản xuất kinh doanh