Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Báo Thương Gia: Năm 2019, Hapro đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 173%

Ngày 25/4/2019, ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã được tổ chức với 313 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 211.865.184 cp phổ thông, chiếm tỷ lệ 96,30 % tổng số cổ phần.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thương Gia, nguồn bài: http://thuonggiaonline.vn/nam-2019-hapro-dat-muc-tieu-loi-nhuan-truoc-thue-tang-173-22912.htm

Tại Đại hội đã thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty, với tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt 106,9 triệu USD với 53.860 tấn hàng hóa. Tổng doanh thu 2018 nhờ đó đạt 3.507,2 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt 21,73 tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch đã trình đại hội đồng cổ đông và tăng 60% so với cùng kỳ 2017.

Đại diện Hapro chia sẻ, kết quả này có được là nhờ vào việc sau cổ phần hóa, Tổng công ty luôn xác định mảng kinh doanh xuất khẩu là then chốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm mặt hàng hạt tiêu, hạt điều, gạo, cà phê, thực phẩm chế biến vẫn đóng vai trò chủ lực. Hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng tại nước ngoài được Hapro đầu tư và quan tâm.

Sau cổ phần hóa, Hapro đã lần đầu tiên xuất khẩu được vải thiều Thanh Hà, Hải Dương vào Malaysia. Đồng thời, lần đầu tiên Hapro đã xuất khẩu được những lô hàng gạo đóng bao 5kg, 10kg/túi từ Nhà máy sản xuất chế biến gạo tại tỉnh Đồng Tháp vào chuỗi Siêu thị Dubai - Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), mở ra một hướng đi mới của Tổng công ty.

Ngoài ra, ngày 14/6/2018, Hapro được Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp code chứng nhận xuất khẩu gạo vào Mỹ và ngay sau đó đã xuất được 735 cont hàng gạo vào Mỹ.

Công tác thương mại nội địa cũng được đẩy mạnh. Sau cổ phần hóa, dịp cuối năm 2018, căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường, đặc biệt tận dụng vị thế là đơn vị trong Tập đoàn BRG, Tổng công ty đã tích cực triển khai chương trình xúc tiến bán hàng các sản phẩm: Gốm Chu Đậu, Nước pha lê Thủy Tạ, Bánh Trung thu, Gạo Hapro Đồng Tháp,....

"Năm 2019, các chỉ tiêu kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bao gồm: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 3.675 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện 2018; kim ngạch xuất khẩu đạt 115,2 triệu USD, tăng 8% so với thực hiện 2018.

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế 2019 dự kiến đạt 59,34 tỷ đồng, tăng mạnh, tới 173% so với thực hiện 2018, thu nhập bình quân tăng 6% so với 2018, đạt 11.200.000 đồng/người/tháng. Cổ tức 2019 dự kiến chia ở mức 2%.

Để đạt mục tiêu này, Ban lãnh đạo Tổng công ty đề ra các giải pháp trong năm 2019 như: tập trung toàn lực vào việc phát triển sản xuất kinh doanh, tăng tốc đẩy mạnh phát triển để hiện thực hóa những mục tiêu kế hoạch đã đặt ra trong Đề án cổ phần hóa Tổng công ty như: Tập trung thúc đẩy các hoạt động kinh doanh thương mại nội địa; tăng cường và thúc đẩy xuất khẩu; tái cơ cấu toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty...

Ngoài ra, Đại hội cũng đã nghe các tờ trình việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung ông Nguyễn Thái Dũng giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, thay bà Nguyễn Thị Thu Hằng.

Liên Hương

Tìm kiếm:✨

  • Hapro, Dược phẩm Mỹ, Siêu thị Dubai, Gốm Chu Đậu, Đại hội cổ đông, Cổ phần, Tập Đoàn BRG, Xuất khẩu, Gạo Hapro Đồng Tháp, Cổ tức, Nước Pha lê Thủy Tạ, Nguyễn Thái Dũng, Nguyễn Thị Thu Hằng, Thanh Hà, Tiểu vương quốc ả rập thống nhất, Đồng Tháp, Hải Dương, Liên Hương, Doanh thu