Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

Báo Tiền Phong: Cử tri nhất trí cao thành lập thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã được đa số cử tri trên địa bàn tán thành.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tiền Phong, nguồn bài: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/cu-tri-nhat-tri-cao-thanh-lap-thi-xa-kinh-mon-tinh-hai-duong-1398781.tpo

Một góc thị trấn Kinh Môn

Cụ thể, có tổng số 132.497/133.797 (99%) cử tri tham gia bỏ phiếu thành lập thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Số cử tri đồng ý đạt 98,1%. 98,19% cử tri đồng ý thành lập các phường thuộc thị xã Kinh Môn.

Đối với việc đổi tên đơn vị hành chính từ thị trấn Kinh Môn thành An Lưu sau khi thành lập phường, có 99,12% cử tri đồng ý.

98,91% cử tri đồng ý việc nhập xã Phạm Mệnh và xã Thái Sơn để thành lập phường. 7,49% cử tri đồng ý tên phường là Phạm Sơn; 91,84% cử tri đồng ý tên phường Phạm Thái.

95,74% cử tri đồng ý việc nhập xã Phúc Thành và xã Quang Trung để thành lập xã mới. 95,77% cử tri đồng ý lấy tên xã mới là xã Quang Thành.

Mời bạn đọc xem toàn văn Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tại đây.

Theo Chính phủ

Tìm kiếm:✨

  • Kinh Môn, Phạm Mệnh, Phạm Thái, Phạm Sơn, Phúc Thành, Quang Thành, Cấp xã, Tán thành, Hải Dương, Cử tri, Nguyễn Huệ, Sắp xếp, Bỏ phiếu, Đồng ý, Thành lập, Tổng hợp, Chính phủ, Đơn vị hành chính, Địa chi