Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Nam Sách (Hải Dương): Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cộng đồng dân cư

Thời gian qua MTTQ thị trấn Nam Sách đã thực hiện rất hiệu quả công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/nam-sach-hai-duong-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-trong-cong-dong-dan-cu-tintuc435886

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai sâu rộng, huy động sự tham gia, vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, các khu dân cư, với nhiều nội dung thiết thực, phù hợp, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân thị trấn. Ủy ban MTTQ thị trấn đã phối hợp tổ chức 4 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, đoàn viên và nhân dân; tổ chức các hội nghị lấy trên 100 ý kiến đóng góp vào các văn bản pháp luật, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền;...

Bên cạnh đó, MTTQ thị trấn và các tổ chức thành viên còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Quy ước khu dân cư; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; thực hiện vệ sinh môi trường; đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay cả 9/9 khu dân cư của thị trấn đã ký cam kết thực hiện mô hình “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”, “Khu dân cư lành mạnh hóa việc cưới, việc tang và lễ hội”, “Khu dân cư bảo vệ môi trường”.

H.D.

Tìm kiếm:✨

  • Nam Sách, Mặt trận tổ quốc việt nam, Hải Dương, Xây dựng đảng, Lễ hội, Cộng đồng, Pháp luật, Đô thị, Hội nghị, Chính quyền, Vệ sinh, Ý kiến, Môi trường, Thành viên, Bảo vệ, Triển khai