Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Báo BVPL: VKSND Hải Dương tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân

Với sự tham gia tuyên truyền của Kiểm sát viên VKSND tỉnh Hải Dương, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư năm 2019 tại thôn Thúy Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo BVPL, nguồn bài: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vksnd-hai-duong-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-nguoi-dan-69220.html

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và VKSND tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Đại diện Viện KSND tỉnh Hải Dương tuyên truyền tại thôn Thúy Lâm, xã Đoàn Tùng

Tham dự hội nghị nghị có đại diện, đại diện VKSND tỉnh Hải Dương, Ban Tư pháp huyện; Thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Miện, lãnh đạo UBND xã Đoàn Tùng, lãnh đạo và nhân dân thôn Thúy Lâm.

Tham gia hội nghị, Kiểm sát viên đã trực tiếp tuyên truyền nội dung công tác kiểm sát thi hành án dân sự, trong đó chú trọng nhấn mạnh đến quyền lợi, nghĩa vụ của đương sự trong thi hành án dân sự .

Trách nhiệm, nghĩa vụ của chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác này như có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan thi hành án dân sự, thực hiện yêu cầu của Cơ quan Thi hành án dân sự, chấp hành viên trong việc thi hành án theo quy định của pháp luật.

Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở, can thiệp trái pháp luật đối với hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và của Chấp hành viên./.

Xuân Hưng

Tìm kiếm:✨

  • VKSND tỉnh Hải Dương, Viện KSND tỉnh Hải Dương, Đoàn Tùng, Thúy Lâm, Thanh Miện, Kiểm sát viên, Xuân Hưng, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án, Phối hợp công tác, Ban thường trực, Đương sự, Hải Dương, Dân sự, Kiểm sát