Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Báo Hà Nội Mới: Tăng tốc thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh

Ngày 25-4 vừa qua, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần (Hapro) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với 313 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 211.865.184 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 96,30% tổng số cổ phần. Năm 2019, Tổng Công ty sẽ tập trung toàn lực vào việc phát triển sản xuất kinh doanh, tăng tốc đẩy mạnh phát triển để hiện thực hóa những mục tiêu kế hoạch đã đặt ra trong phương án cổ phần hóa Tổng Công ty.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hà Nội Mới, nguồn bài: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/dich-vu/933745/tang-toc-thuc-hien-muc-tieu-san-xuat-kinh-doanh

Những kết quả khả quan

Sau cổ phần hóa, chuyển sang hoạt động theo mô hình Tổng Công ty cổ phần không có vốn nhà nước, được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cổ đông, nhất là sự giúp đỡ, hỗ trợ tích cực, trách nhiệm, tâm huyết và nguồn lực hỗ trợ tài chính lớn, công nghệ quản lý, điều hành hiện đại của Tập đoàn BRG - nhà đầu tư chiến lược của Tổng Công ty, Hapro đã có nguồn lực rất lớn để tập trung củng cố, phát triển sản xuất kinh doanh và đã đạt được những kết quả tốt. Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Tổng Công ty đạt 106,9 triệu USD, tăng 22 % so năm 2017; tổng doanh thu đạt 3.507,2 tỷ đồng, tăng 10%, lợi nhuận trước thuế đạt 21,73 tỷ đồng, tăng 60%. Doanh nghiệp bảo đảm thu nhập bình quân của 547 lao động đạt 10,6 triệu đồng/tháng, tăng 11% so năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Hapro năm 2019

Về kinh doanh xuất khẩu, sau cổ phần hóa, Công ty mẹ - Tổng Công ty luôn xác định mảng kinh doanh xuất khẩu là then chốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2018 đạt 106,9 triệu USD với 53.860 tấn hàng hóa các loại, tương ứng với 5.278 công-ten-nơ. Trong số các mặt hàng xuất khẩu, 5 mặt hàng: Hạt tiêu, hạt điều, gạo, cà phê, thực phẩm chế biến đóng vai trò chủ lực. Hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng tại nước ngoài được đầu tư và quan tâm. Tổng Công ty đã tham gia một số hội chợ lớn về hàng nông sản thực phẩm, tổ chức giao thương trực tiếp với một số nhà nhập khẩu lớn tại: Hàn Quốc, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Nga, Dubai, Trung Quốc. Tham gia Hội chợ Worldfood Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ, Hội nghị Điều quốc tế tại Hạ Long (Quảng Ninh) vào tháng 9-2018 và Hội nghị Gạo thế giới tại Hà Nội đầu tháng 10-2018, Hội chợ Sial Pháp, Hội chợ Nhập khẩu Thượng Hải - Trung Quốc vừa qua đã đạt được kết quả tốt, ký được nhiều hợp đồng xuất khẩu có giá trị.

Ngay sau cổ phần hóa, Hapro đã lần đầu tiên xuất khẩu được công-ten-nơ vải thiều Thanh Hà, Hải Dương vào Malaysia. Đồng thời, lần đầu tiên Hapro đã xuất khẩu được những lô hàng gạo đóng bao 5 kg, 10 kg/túi từ nhà máy sản xuất chế biến gạo tại tỉnh Đồng Tháp vào chuỗi siêu thị Dubai - Các tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), mở ra một hướng đi mới, có tính đột phá trong xuất khẩu của Tổng Công ty. Ngày 14-6-2018, Hapro được Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp code chứng nhận xuất khẩu gạo vào Mỹ và ngay sau đó đã xuất được 735 công-ten-nơ gạo vào Mỹ…

Về kinh doanh và phát triển thị trường nội địa, cuối năm 2018, căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường, tận dụng vị thế là đơn vị trong Tập đoàn BRG, Công tác phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại nội địa đã được Tổng Công ty tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh. Hapro đã tích cực triển khai chương trình xúc tiến bán hàng các sản phẩm gốm Chu Đậu, nước uống tinh khiết và đá pha lê Thủy Tạ, bánh trung thu, gạo Hapro Đồng Tháp,...

Hiện thực hóa mục tiêu sau cổ phần hóa

Sau cổ phần hóa, Hapro đã thực hiện ngay việc đăng ký kinh doanh theo mô hình công ty cổ phần. Bộ máy tổ chức quản lý điều hành của Tổng Công ty vẫn giữ được sự ổn định, mô hình quản lý, cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty vẫn được giữ nguyên, tạo sự ổn định nội bộ. Đồng thời, quy chế tài chính của Tổng Công ty cổ phần được ban hành là cơ sở để hoạt động của Tổng Công ty cổ phần đi vào quy củ ngay sau cổ phần hóa.

Sau CPH, Hapro tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại tại các hội chợ, hội nghị quốc tế lớn nhằm đẩy mạnh xuất khẩu.

Ngày 17-1-2019, Tổng Công ty cổ phần đã tổ chức lễ bàn giao công ty nhà nước sang công ty cổ phần chính thức theo Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 10-1-2019 về việc phê duyệt giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chuyển Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội thành Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần.

Năm 2019, Tổng Công ty sẽ tập trung toàn lực vào việc phát triển sản xuất kinh doanh, tăng tốc đẩy mạnh phát triển để hiện thực hóa những mục tiêu kế hoạch đã đặt ra trong phương án cổ phần hóa Tổng Công ty. Cụ thể là tập trung thúc đẩy các hoạt động kinh doanh thương mại nội địa, nâng cao hiệu quả kinh doanh, rà soát xây dựng mô hình kinh doanh phát triển theo chuỗi trên cơ sở hệ thống địa điểm kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh chính Tổng Công ty đang thực hiện. Tiếp tục triển khai căn chỉnh, xây dựng và triển khai phương án đổi mới hoạt động kinh doanh thương mại bán lẻ, thực hiện tái cơ cấu hệ thống. Căn chỉnh hệ thống hình ảnh và nhận diện các địa điểm bán lẻ của Tổng Công ty, quan tâm đến việc phát triển mảng kinh doanh online. Để tăng cường và thúc đẩy xuất khẩu, Tổng Công ty sẽ tiếp tục mở rộng thị trường, phát triển thêm các mặt hàng xuất khẩu mới, nâng hiệu quả lợi nhuận xuất khẩu và bảo đảm an toàn nguồn vốn…

Năm 2019, Tổng Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.675 tỷ đồng, tăng 5% so năm 2018; kim ngạch xuất khẩu đạt 115,2 triệu USD tăng 8%; Lợi nhuận trước thuế đạt 59,34 tỷ đồng bằng 273% so với thực hiện năm 2018. Thu nhập bình quân của 535 lao động đạt 11,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 6% so với 2018, cổ tức đạt 2%. Với tỷ lệ cổ đông tham dự tán thành đạt từ 99,85% đến 100%, tất cả các nội dung, tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Thương mại Hà Nội đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin của cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục đưa Tổng Công ty trở thành một trong những đơn vị thương mại hàng đầu của Thủ đô.

Tìm kiếm:✨

  • Hapro, Hapro Đồng Tháp, Siêu thị Dubai, Tập Đoàn BRG, Worldfood Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ, Dược phẩm Mỹ, Gốm Chu Đậu, Cổ phần, Xuất khẩu, Cổ tức, Thanh Hà, Công ty cổ phần, Dubai, Thương mại, Tiểu vương quốc ả rập thống nhất, Đồng Tháp, Mặt hàng, Hải Dương, Doanh thu, Thực phẩm, Trung thu