Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Báo Kiến Thức: Hình độc về các quan đại thần ở VN thời nhà Nguyễn

Chân dung quan Kinh lược Bắc kỳ Nguyễn Hữu Độ, quan Thượng thư Bộ học Cao Xuân Dục, quan Tổng đốc Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình... là loạt ảnh hiếm về các quan đại thần ở Việt Nam thời nhà Nguyễn do người Pháp chụp lại.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Văn hóa, được chúng tôi tổng hợp từ báo Kiến Thức, nguồn bài: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/hinh-doc-ve-cac-quan-dai-than-o-vn-thoi-nha-nguyen-1217817.html

Chân dung ông Nguyễn Hữu Độ (1813-1888), một quan đại thần đời vua Đồng Khánh, từng giữ chức Kinh lược Bắc kỳ, Tổng đốc Hà-Ninh.

Chân dung quan Thượng thư Phan Đình Hòe (1876-1854)

Quan tuần phủ Hải Dương.

Các quan Tổng đốc Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình.

Tán tương Quân vụ Nguyễn Thiện Thuật (1844-1926), lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy.

Quan Tổng đốc Hà Nội Nguyễn Tri Phương 1800-1873).

Quan Thượng thư Bộ học Cao Xuân Dục (1843-1923) vinh danh những sĩ tử đỗ đạt ở trường thi Nam Định.

Quan Thượng thư Bộ hình Trần Đình Bá.

Một ông quan ở Lào Cai.

Một viên quan văn trước điện Cần Chánh - Huế.

Hai viên quan ở Huế.

Một ông quan và người hầu cắp tráp.

Mời quý độc giả xem video: Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội. Nguồn: Yotube.

T.B (tổng hợp)

Tìm kiếm:✨

  • Cao Xuân Dục, T.B, Trần Đình Bá, Bắc kỳ, Cần Chánh, Nguyễn Hữu Độ, Bãi Sậy, Nhà Nguyễn, Nguyễn Thiện Thuật, Đồng Khánh, Hoàng thành thăng long, Nguyễn Tri Phương, Hải Dương, Thái Bình, Huế, Lào Cai, Nam Định, Người Pháp