Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Báo Nhân Dân: Hải Dương phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thời gian qua, tỉnh Hải Dương đã tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai có hiệu quả một số cơ chế, chính sách để hỗ trợ ứng dụng khoa học - công nghệ (KHCN) trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung, nông nghiệp công nghệ cao nói riêng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40165402-hai-duong-phat-trien-nong-nghiep-ung-dung-cong-nghe-cao.html

Ðến nay, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và phát triển 18 ha nhà màng, nhà lưới; ứng dụng công nghệ tưới nước tiên tiến trên diện tích 170 ha rau màu. Tỉnh đã tiếp nhận và làm chủ công nghệ nuôi cấy mô invitro để sản xuất một số loại cây ăn quả, khoai tây giống và cây dược liệu, góp phần tạo nguồn giống sạch bệnh, phục vụ nhu cầu sản xuất của tỉnh. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng thành công tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi thủy sản.

Thời gian tới, Hải Dương tiếp tục đề ra các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Tập trung quy hoạch phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trên cơ sở có sự đầu tư của Nhà nước về hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất. Tăng cường đầu tư nguồn nhân lực KHCN và chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ tiếp thu, ứng dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp cho người dân... Tỉnh chỉ đạo các địa phương trong vùng tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền, xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư cho KHCN; lập đề án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp KHCN. Tập trung thúc đẩy xây dựng và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, khai thác tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế...

Thanh Hóa tăng cường hoạt động đối thoại với nhân dân

Ðể thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tại tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường hoạt động đối thoại với nhân dân, trên tinh thần "trọng dân, gần dân và vì dân"; trong đó chú trọng đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với người dân.

Khác với tiếp xúc cử tri, hội nghị đối thoại là dân hỏi, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trả lời. Những vấn đề thuộc thẩm quyền được giải đáp ngay tại hội nghị; vấn đề không thuộc thẩm quyền hoặc cần kiểm tra, làm rõ, thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã cũng có những thông tin phù hợp tới người dân. Tại các địa phương trong tỉnh, việc trao đổi thông tin hai chiều giúp mối quan hệ giữa cán bộ với nhân dân gần gũi, cởi mở hơn, từ đó tạo sự đồng thuận trong giải quyết những vấn đề phát sinh tại địa phương. Ðồng thời góp phần nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong điều hành, lãnh đạo các vấn đề ở cơ sở; chống tình trạng quan liêu, xa dân.

Thực tiễn ở tỉnh Thanh Hóa cho thấy, khi người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt quy chế đối thoại với nhân dân đã giúp hạn chế đơn, thư khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. Qua đối thoại, nhiều vấn đề vướng mắc, bức xúc ở cơ sở được thúc đẩy giải quyết nhanh, tạo sự tin cậy, ủng hộ của nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền gần dân, do dân, vì dân.

PV và CTV

Tìm kiếm:✨

  • Thư khiếu nại, Tăng cường hoạt động, CTV, Nhu cầu sản xuất, Hải Dương, Công nghệ cao, Cấp ủy, Khoa học công nghệ, Nuôi cấy, Rau màu, Đối thoại, Quan liêu, Tưới nước, Người đứng đầu, Khoai tây