Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Báo Đấu Thầu: Hải Dương chủ trương đầu tư 3 dự án hơn 145,093 tỷ đồng

UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án triển khai trên địa bàn Tỉnh sử dụng 46.595 m2 đất với tổng mức đầu tư là 145,093 tỷ đồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đấu Thầu, nguồn bài: http://baodauthau.vn/dau-tu/hai-duong-chu-truong-dau-tu-3-du-an-hon-145093-ty-dong-99913.html

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Dự án Cơ sở kinh doanh thương mại Ngọc khánh của Công ty TNHH TM Dịch vụ Vận tải Ngọc Khánh có tổng vốn đầu tư là 84,809 tỷ đồng, được triển khai tại, huyện Thanh Hà. Dự án Mở rộng cơ sở kinh doanh dịch vụ của Hợp tác xã Tài Lộc (Hải Dương) có tổng vốn đầu tư là 25,127 tỷ đồng, được triển khai tại TP. Hải Dương.

Dự án Cửa hàng Kinh doanh xăng dầu - cơ sở sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sơn có tổng vốn đầu tư là 35,157 tỷ đồng, được triển khai tại huyện Tứ Kỳ.

Ngọc Minh

Tìm kiếm:✨

  • Tứ Kỳ, Ngọc Minh, Ngọc Khánh, Tổng vốn đầu tư, Hải Dương, Ngọc Sơn, Thanh Hà, Tài lộc, Doanh nghiệp tư nhân, Cơ sở kinh doanh, Cơ sở sản xuất, Hợp tác xã, Chủ trương, Phê duyệt, Ủy ban nhân dân