Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Báo Dân Sinh: Cả nước có thêm gần 538 nghìn lao động mới trong 5 tháng đầu năm

Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 5 tháng đầu năm nay là 537,2 nghìn người, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Dân Sinh, nguồn bài: http://baodansinh.vn/ca-nuoc-co-them-gan-538-nghin-lao-dong-moi-trong-5-thang-dau-nam-d99660.html

Tính đến tháng 5, lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 1,4% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 2,2% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 0,9%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 1,3%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 3,1%.

Tại thời điểm trên, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 0,9% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 2,3%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 1,6%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,2%.

Lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm này so với cùng thời điểm năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như sau: Hải Phòng tăng 10,6%; Bình Dương tăng 7,5%; Quảng Nam tăng 5,6%; Thái Nguyên tăng 1,6%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 1,3%; Hải Dương, Vĩnh Phúc và Cần Thơ cùng tăng 1,1%; Đồng Nai tăng 0,7%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 0,3%; Hà Nội bằng cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó lao động tại Bắc Ninh giảm 11,2% và Đà Nẵng giảm 13,4%.

Thanh Nhung

Tìm kiếm:✨

  • Tổng cục thống kê, Vốn đầu tư trực tiếp, Khai khoáng, Cùng kỳ, Nước thải, Bà Rịa, Số liệu, Vĩnh Phúc, Rác thải, Doanh nghiệp nhà nước, Thái Nguyên, Lao động, Bắc Ninh, Vũng Tàu, Hải Dương