Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Báo Khỏe 365: Gia Hòa (Gia Lộc, Hải Dương): Nỗ lực chung sức xây dựng nông thôn mới

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Khỏe 365, nguồn bài: http://khoe365.net.vn/gia-hoa-gia-loc-hai-duong-no-luc-chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi-61532.htm

Xác định Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nên ngay từ những ngày đầu chính quyền xã Gia Hòa, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng triển khai, trong đó đã phát huy được vai trò của người dân, lấy người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân, khơi dậy sức mạnh lòng dân để phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, người dân không còn tâm lý trông chờ, ỷ lại, thay vào đó là sự nỗ lực và đoàn kết để xây dựng quê hương Gia Hòa ngày càng phát triển giàu đẹp.

Với quyết tâm cao, ngay từ những ngày đầu mới triển khai xây dựng NTM, UBND xã Gia Hòa đã quyết liệt chỉ đạo và triển khai đồng đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp rất cụ thể, thiết thực, sâu sát với tình hình thực tế trên địa bàn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và cộng đồng thực sự làm chủ trong xây dựng NTM theo cơ chế đầu tư đặc thù, rút gọn; bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm trong suốt quá trình thực hiện chương trình. Đặc biệt xã đã nhận được nhiều sự đồng thuận từ chính quyền và nhân dân đó là sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ, tạo điều kiện thường xuyên của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ngành chức năng của huyện Gia Lộc và của tỉnh Hải Dương. Nhân dân hăng hái ủng hộ chương trình MTQG xây dựng nông thôn, qua công tác tuyên truyền người dân nỗ lực và có trách nhiệm cao hơn, nhiệt tình hưởng ứng phong trào“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những hành động và việc làm cụ thể như: hiến đất, đóng góp ngày công lao động, kinh phí để xây dựng chỉnh trang đồng ruộng, nâng cấp, làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng và giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và giữ gìn an ninh nông thôn. Đó thực sự là một thành công lớn trong đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của bộ máy chính quyền xã Gia Hòa. Qua phong trào xây dựng NTM mới, chính quyền và người dân thêm gắn kết để cùng nhau thực hiện mục tiêu trên con đường về đích” nông thôn mới.

Đảng ủy – HĐND – UBND – MTTQ xã Gia Hòa

Bên cạnh đó, trong những năm qua mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao mức sống người dân là một trong những nội dung quan trọng được chính quyền xã quan tâm, nó vừa là động lực, vừa là mục tiêu của chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ý thức được vấn đề trên Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, đi đôi với xây dựng cơ sở hạ tầng, thay đổi bộ mặt nông thôn. Nếu như trước đây sản xuất nông nghiệp của xã còn gặp nhiều khó khăn, sản lượng tăng không đáng kể qua hàng năm, thì bây giờ sản xuất nông nghiệp có nhiều thuận lợi do việc dồn điền, đổi thửa. Hệ thống giao thông nội đồng tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất, hệ thống mương máng tiếp tục được đầu tư, cải tạo; việc chuyển đổi các mô hình sản xuất, ứng dụng của khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới mang lại năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Về chăn nuôi, xã Gia Hòa đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, công tác chăn nuôi gia súc, gia cầm trong những năm qua phát triển mạnh, thu nhập từ chăn nuôi đã tạo nhiều việc làm cho người lao động và nâng cao thu nhập của người dân.

Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn trên địa bàn xã phát triển khá, có hàng ngàn lao động tham gia làm việc tại các công ty trong và ngoài nước, sản xuất tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh, nguồn thu nhập từ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ là nguồn thu chính trong phát triển kinh tế ở địa phương. Căn cứ nguồn đầu tư hỗ trợ của ngân sách cấp trên, ngân sách địa phương và sự đóng góp của nhân dân, xã đã làm mới hơn 13,6 km đường bê tông giao thông nông thôn và đường trục chính nội đồng, Xây mới 6 phòng học; công trình nhà chức năng, hiệu bộ 2 tầng và các công trình phụ trợ cho trường Mầm non, 4 phòng học trường tiểu học và công trình nhà hiệu bộ, lớp học bộ môn trường THCS; đầu tư, xây mới nhà văn hóa và sân thể thao xã, thôn; tuyên truyền vận động, khuyến khích nhân dân các thôn và những người con xa quê xây mới và nâng cấp các nơi thờ tự, nâng cao đời sống văn hóa nhân dân.

Đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp

Xã có nhà văn hóa được xây dựng kiên cố đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của người dân

Từ những thành tựu trên, công tác phát triển kinh tế xã hội trong những năm qua trên địa bàn xã đã có những chuyển biến tích cực; thu nhập đầu người năm sau cao hơn năm trước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 41,397 triệu đồng/người/năm. Công tác xóa đói, giảm nghèo được Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quan tâm; trên địa bàn xã không còn hộ đói, hộ nhà tranh vách đất, số hộ nghèo, hộ cận nghèo năm sau giảm hơn năm trước, tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2018 còn 1,42%. Việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm được thực hiện dân chủ, công khai... Những kết quả xã Gia Hòa đã đạt được trên lộ trình XDNTM đã khẳng định năng lực lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ và hệ thống chính quyền xã trên mọi mặt. Trong quá trình lãnh đạo nhân dân thực hiện các chỉ tiêu đề ra, UBND xã đã luôn chú ý đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, coi công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và đề cao công tác an sinh xã hội, coi đó là một nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến kết quả phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trong 8 năm từ 2011-2018 cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đến nay xã Gia Hòa đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới; đánh giá kết quả theo Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định cụ thể Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Do “lấy đà” về đích nông thôn mới từ năm 2011, nên hầu như mọi việc đều được chính quyền xã Gia Hòa và người dân chủ động thực hiện. Bên cạnh sự thay đổi lớn về hạ tầng nông thôn, điều khiến người dân xã Gia Hòa hài lòng nhất khi nỗ lực chung tay xây dựng nông thôn mới là đời sống của chính họ được nâng lên mỗi ngày. Ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Gia Hòa phấn khởi nói, nếu như trước kia mức thu nhập trung bình của người dân trong xã còn thấp, còn nhiều hộ nghèo, khó khăn thì kết thúc năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã đã được nâng lên thành 41,397 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,42%. Ông cho biết, để có được thành công này xã luôn xác định phương châm, tiêu chí dễ làm trước, tiêu chí khó làm sau, nhận thức đúng đắn là tiền đề, nâng cao đời sống nhân dân là mục tiêu, lòng dân đồng thuận là yếu tố quan trọng nhất để xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Cán đích trên con đường xây dựng nông thôn mới đã khó nhưng giữ vững và phát huy càng khó hơn, vì vậy trong những giai đoạn tới, xã Gia Hòa huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã đề ra phương hướng sẽ xây dựng kế hoạch và thực hiện các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt nhằm tạo động lực đưa xã ngày càng phát triển toàn diện, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Huy Phương

Tìm kiếm:✨

  • NTM, Gia Hòa, Gia Lộc, MTQG, UBND xã Gia Hòa, Chung sức, Thủ công nghiệp, Hiệu bộ, Nông thôn, Nội đồng, XDNTM, Hải Dương, Mương máng, Xây mới, Hộ nghèo