Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Báo Nhân Dân: Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

Ngày 28-6, tại Hải Dương, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương để triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong nội bộ gắn với triển khai, thực hiện Quy định số 101- QĐ/T.Ư ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về 'Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40697502-doan-kiem-tra-cua-ban-bi-thu-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-hai-duong.html

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đây là cuộc kiểm tra theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019 đối với các tỉnh ủy, thành ủy nhằm đánh giá kết quả tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết và các quy định của Đảng về nêu gương tại các tổ chức đảng ở địa phương, cũng như các tổ chức đảng trực thuộc T.Ư.

Thông qua cuộc kiểm tra đánh giá những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, nhằm đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết và các quy định của Đảng phù hợp tình hình thực tế hiện nay ở cơ sở. Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra chuẩn bị đầy đủ, chu đáo báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên quan để cuộc kiểm tra đạt kết quả tốt nhất.

PV

Tìm kiếm:✨

  • Trần Cẩm Tú, Tỉnh ủy Hải Dương, Đoàn kiểm tra, Ban bí thư, Quán triệt tinh thần, Chỉnh đốn, Ban thường vụ, Trong nội bộ, Bộ chính trị, Suy thoái, Hải Dương, Đẩy lùi, Chuyển hóa, Trưởng đoàn, Tỉnh ủy