Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Báo Tin Tức TTXVN: Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết và quy định của Đảng về nêu gương tại Hải Dương

Chiều 28/6, tại Hải Dương, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tin Tức TTXVN, nguồn bài: http://baotintuc.vn/chinh-tri/kiem-tra-viec-thuc-hien-cac-nghi-quyet-va-quy-dinh-cua-dang-ve-neu-guong-tai-hai-duong-20190628191045533.htm

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển (phải) phát biểu tại buổi làm việc.

Nội dung buổi làm việc là kiểm tra việc thực Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp", Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về "Một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương", Quy định số 08-QĐi/TWcủa Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng".

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kế hoạch kiểm tra. Đây là cuộc kiểm tra theo chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019 đối với các tỉnh ủy, thành ủy, nhằm đánh giá kết quả tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết và quy định của Đảng về nêu gương tại các tổ chức Đảng ở địa phương và Trung ương. Thông qua kiểm tra sẽ đánh giá những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, nhằm đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết và quy định của Đảng phù hợp với tình hình thực tế hiện nay ở cơ sở.

Quang cảnh buổi làm việc.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu có liên quan, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra chuẩn bị tốt nội dung báo cáo để Đoàn kiểm tra đến làm việc.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)

Tìm kiếm:✨

  • Trần Cẩm Tú, Tỉnh ủy Hải Dương, Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển, Quán triệt tinh thần, Ban bí thư, Hải Dương, Ban thường vụ, Đoàn kiểm tra, Bộ chính trị, Chủ nhiệm, Trưởng đoàn, Trung ương, Buổi làm việc, Tỉnh ủy, Chỉnh đốn