Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Báo VNEWS: Di tích lịnh sử quốc gia bị xuống cấp nghiêm trọng tại Hải Dương

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/di-tich-linh-su-quoc-gia-bi-xuong-cap-nghiem-trong-tai-hai-duong

Tìm kiếm:✨

  • Di tích, Xuống cấp, Hải Dương, Nghiêm trọng, Quốc gia