Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Báo VNEWS: Người dân bị đầu độc bởi bụi than

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/nguoi-dan-bi-dau-doc-boi-bui-than

Ngay sau khi có phản ánh của Truyền hình Thông tấn về việc hàng loạt các bãi than trái phép đã mọc lên và hoạt động rầm rộ ven các con sông Đá Vách, Kinh Thầy thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương, chính quyền sở tại đã mời các doanh nghiệp lên làm việc thế nhưng các bãi than chỉ dừng hoạt động 1-2 ngày còn sau đó thì lại hoạt động với mức độ rầm rộ hơn.

Tìm kiếm:✨

  • Sông Đá Vách, Kinh Thầy, Đầu độc, Thông tấn, Rầm rộ, Than, Sở tại, Ven, Hải Dương, Trái phép, Địa bàn, Truyền hình, Mức độ, Phản ánh