Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Báo Đảng Cộng Sản VN: Hải Dương sáp nhập 53 đơn vị hành chính cấp xã thành 24 đơn vị mới

Trong 2 ngày 1 và 2/7, Hội nghị lần thứ 17, Ban Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI đã diễn ra tại thành phố Hải Dương. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đảng Cộng Sản VN, nguồn bài: http://cpv.org.vn/dua-nghi-quyet-trung-uong-6-trung-uong-7-vao-cuoc-song/tu-nghi-quyet-den-cuoc-song/hai-duong-sap-nhap-53-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-thanh-24-don-vi-moi-527336.html

Hội nghị lần này tập trung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; xem xét kết quả cuộc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về nêu gương; kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và một số nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Thành Chung)

Sáp nhập 53 đơn vị hành chính cấp xã thành 24 đơn vị mới.

Theo Báo cáo về phương án và các bước tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021 tại Hội nghị, toàn tỉnh có 264 xã, phường, thị trấn; trong đó có 25 xã và 1 thị trấn chưa đủ 50% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số, phải nhập với 21 xã liên quan. Có 6 xã thực hiện khuyến khích sáp nhập đơn vị hành chính.

Như vậy, tổng số sẽ nhập 53 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập mới 24 đơn vị, trong đó có 4 thị trấn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, việc đặt tên cho đơn vị hành chính mới khi nhập do Ban Thường vụ cấp ủy huyện, thành phố thảo luận thống nhất với cấp ủy các xã, thị trấn có liên quan để lựa chọn tên gọi cho phù hợp và đưa vào đề án trình HĐND các cấp thông qua.

Ban Thường vụ cấp ủy huyện, thành phố thảo luận thống nhất với cấp ủy các xã, thị trấn có liên quan về việc bố trí trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới; chỉ đạo rà soát, xây dựng và thực hiện phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng các trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện sắp xếp bảo đảm thuận lợi để phục vụ nhân dân, đồng thời bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản, đất đai sau sáp nhập.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại các đơn vị hành chính mới phải bảo đảm lựa chọn được những người có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu công việc; đồng thời lập phương án giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức người hoạt động không chuyên trách dôi dư theo các chế độ của Trung ương và hướng dẫn của tỉnh.

Xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực hiện việc sắp xếp số lượng cán bộ, công chức đơn vị hành chính xã mới được thành lập gắn với thực hiện tinh giản biên chế. Việc thực hiện phải bám sát và đồng bộ với lộ trình kiện toàn về tổ chức bộ máy cấp ủy, chính quyền ở địa phương khi tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng

Hội nghị cũng nghe Báo cáo kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các Quy định số 101, 55 và 08 của Trung ương.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết và các quy định của Trung ương, 100% đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị đã đăng ký nêu gương và thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thể hiện tính tiền phong, gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ; giữ gìn tốt mối quan hệ với cán bộ, đảng viên, đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân nơi cư trú.

Từ 2017 đến nay, không xảy ra tình trạng bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý không bảo đảm quy trình, kém về phẩm chất, đạo đức, tín nhiệm thấp, hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao; việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử là người nhà, người thân cơ bản được xem xét thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên hiệu quả công việc, năng lực công tác và mức độ tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hầu hết các địa phương, đơn vị đều thực hiện số lượng cấp phó theo quy định; những nơi bổ nhiệm quá số lượng cấp phó so với quy định đến nay cơ bản đã được chỉ đạo khắc phục.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tỉnh đã tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu; tích cực nắm bắt, phát hiện, kiểm tra đối với các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Qua kiểm tra phát hiện, thời gian qua còn 23 đồng chí cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", bị xem xét, xử lý kỷ luật.

Hình ảnh tại Hội nghị. (Ảnh: Thành Chung)

Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu năm 2019

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển cho rằng, nhiệm vụ trong thời gian tới, nhất là 6 tháng cuối năm là rất nặng nề. Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cần nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp. Trong đó, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Kinh tế phấn đấu tăng trưởng từ 8,5% trở lên và có 2.500 doanh nghiệp mới được thành lập. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án; nhất là dự án, công trình trọng điểm để sớm hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung khắc phục thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi, kịp thời hỗ trợ đối với những trang trại, hộ chăn nuôi lớn bị thiệt hại…

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu các cấp ủy, kiên quyết sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương, gắn với thực hiện tinh giản biên chế. Các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy, bảo đảm hiệu quả, chất lượng. Tập trung chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định về nêu gương. Kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm đạo đức, lối sống, không hoàn thành nhiệm vụ được giao…/.

T.Chung – H.Hòa

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư tỉnh ủy, Đơn vị hành chính, Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển, XVI, Ủy viên trung ương đảng, Hội đồng nhân dân, Hải Dương (thành phố), Sáp nhập, Đồng chí, Hải Dương, Chỉnh đốn, Cấp ủy, Tu dưỡng, Đảng viên