Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

Báo Đảng Cộng Sản VN: HĐND tỉnh Hải Dương thông qua 13 nghị quyết

Tại Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Hải Dương đã thông qua 3 nghị quyết về công tác cán bộ, 10 nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đảng Cộng Sản VN, nguồn bài: http://cpv.org.vn/xay-dung-dang/hdnd-tinh-hai-duong-thong-qua-13-nghi-quyet-528250.html

Trong các ngày từ 9- 11/7 đã diễn ra Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.

Các đại biểu nhấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp. (Ảnh: Thành Chung)

Đây là kỳ họp đầu tiên, HĐND tỉnh Hải Dương không sử dụng văn bản giấy mà sử dụng phần mềm cài trên điện thoại iPhone, iPad; máy tính bảng, điện thoại sử dụng hệ điều hành Android. Các tài liệu kỳ họp, chương trình kỳ họp, thông tin tổng hợp ý kiến cử tri, các thông báo từ HĐND, các tính năng trợ giúp thông minh và phần mềm biểu quyết đều được tích hợp sẵn trên phần mềm.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, các ban của HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh và báo cáo của các cơ quan tư pháp. Đặc biệt, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung thảo luận, tham gia nhiều ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm và kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND tỉnh bảo đảm đúng quy định. Thảo luận và quyết định thông qua 3 nghị quyết về công tác cán bộ, 10 nghị quyết nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, có những quyết sách quan trọng về hỗ trợ thành lập doanh nghiệp; chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về tỉnh. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, làm cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với một số người đứng đầu các sở, ngành và lãnh đạo UBND tỉnh về các nội dung như: công tác quản lý, sử dụng đất đai; tiến độ thực hiện các dự án và nghiệm thu các khu đô thị, dân cư; giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính; xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường; tình hình an ninh trật tự và một số vấn đề xã hội được dư luận, cử tri và các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm.

Tăng nguồn chủ yếu từ tiền sử dụng đất

Báo cáo tại Kỳ họp cho biết, 6 tháng đầu năm, kinh tế Hải Dương tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm 2018, (công nghiệp - xây dựng tăng 11,2%; dịch vụ tăng 6,4%; hoạt động du lịch tăng 17,4%; Thu hút đầu tư nước ngoài tăng 24,2%...). Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện, đạt kết quả tốt (đến nay bình quân mỗi xã đạt 18,1 tiêu chí, cao hơn bình quân chung của cả nước). Dự kiến kết thúc năm 2019 sẽ có thêm 20 xã; 4 huyện và TP Hải Dương sẽ về đích nông thôn mới.

Phân tích rõ những kết quả cụ thể, đồng chí Nguyễn Năng Hoàn, Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Hải Dương cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, thu nội địa đạt 7.554 tỷ đồng, đạt 62,4% kế hoạch. Trong đó, thu từ tiền sử dụng đất đạt 2.053 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi dự toán, gấp đôi năm 2018. Dự kiến đến cuối năm 2019, thu tiền sử dụng đất đạt trên 3.000 tỷ đồng.

Theo đồng chí Nguyễn Năng Hoàn, nếu loại trừ tiền sử dụng đất, thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 đạt 5.454 tỷ đồng, đạt 51,4% kế hoạch. Các năm trước, Công ty Hòa Phát nộp ngân sách khá lớn nhưng năm nay rất khó khăn do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Thu từ Công ty TNHH Ford Việt Nam cũng giảm mạnh. 6 tháng đầu năm, không phát sinh số thu thuế VAT, chỉ thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, thu từ Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại lại tăng khá, song tỷ trọng số thu từ doanh nghiệp này so với ngân sách tỉnh thấp, khoảng 400-500 tỷ đồng/năm.

Làm rõ thêm việc thu chi ngân sách, đồng chí Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Sở Tài chính cho biết thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng cao chủ yếu do từ tiền sử dụng đất. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, 6 tháng đầu năm mới đạt 51,4%. Ngoài ra, thu ngân sách tăng ở cấp xã (tăng 60%), cấp huyện (tăng 56%), cấp tỉnh mới đạt 48% dự toán. Do đó, ngân sách cấp tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. Giám đốc Sở Tài chính Hải Dương đề nghị ngành thuế tập trung thu đúng, thu đủ để tăng ngân sách cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương và các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh điều hành Kỳ họp. (Ảnh: Thành Chung)

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8,5%

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tạo tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội đã đề ra, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8,5% và phát triển mới 2.500 doanh nghiệp. Chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là ngành chăn nuôi để khắc phục, ứng phó có hiệu quả bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên đất đai, môi trường, xử lý nước thải, rác thải, nhất là rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để các nhà đầu tư lớn vào đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Triển khai đầu tư xây dựng mới một số khu công nghiệp trên địa bàn.

Cùng với đó, tăng cường các biện pháp chống thất thu, khai thác có hiệu quả các nguồn thu, bảo đảm cân đối giữa các lĩnh vực, phấn đấu vượt thu ở cả 3 cấp ngân sách. Tăng cường các giải pháp hữu hiệu, tạo chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện ba đột phá chiến lược, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và chỉ số về sự hài lòng của người dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị; rà soát loại bỏ hết các thủ tục rườm rà, hoặc không quy định xong trong tháng 8.2019. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, phấn đấu đưa chỉ số PCI của tỉnh vào tốp trung bình khá của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển cũng cho biết, trong 6 tháng cuối năm, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã chưa bảo đảm tiêu chí theo quy định. Đồng thời giao UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020.

“Việc tổng kết, đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm nhìn nhận những kết quả đạt được, những mặt chưa được để làm cơ sở định hướng cho việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới” – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khẳng định./.

Thành Chung – Hiền Nguyễn

Tìm kiếm:✨

  • XVI, NGUYỄN NĂNG HOÀN, HĐND tỉnh Hải Dương, HĐND tỉnh Hải, Dương Nguyễn Mạnh Hiển, Thu ngân sách, Công ty Hòa Phát, Cục thuế tỉnh Hải Dương, Hội đồng nhân dân, Bí thư tỉnh ủy, Hải Dương, Kỳ họp, Nguyễn Trọng Hưng, Dự toán, Cùng kỳ