Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Báo Bộ GTVT: Bộ GTVT trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hải Dương gửi tới trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019, nội dung kiến nghị như sau: 'Các hệ thống đường cao tốc hiện nơi có lưu lượng xe thấp do việc thu phí quá cao, đề nghị điều chỉnh lại việc thu phí để giảm tải trên các tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Bộ GTVT, nguồn bài: http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/61343/bo-gtvt-tra-loi-kien-nghi-cu-tri-tinh-hai-duong-gui-toi-truoc-ky-hop-thu-7--quoc-hoi-khoa-xiv.aspx

Bộ Giao thông vận tải xin trả lời như sau: Hiện tại, trên hệ thống đường cao tốc trong phạm vi cả nước gồm đường cao tốc do Nhà nước thực hiện đầu tư hiện chưa tổ chức thu phí để hoàn vốn đầu tư.

Đối với đường cao tốc do doanh nghiệp đầu tư (bao gồm cả các tuyến cao tốc đầu tư theo hình thức BOT): Doanh nghiệp được tổ chức thu phí để hoàn vốn cho dự án đầu tư. Theo quy định tại Luật Phí và lệ phí thì phí đường bộ để hoàn vốn cho dự án đầu tư được quản lý theo cơ chế giá (quản lý theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước).

Tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP, Chính phủ đã giao Bộ GTVT thực hiện quản lý mức giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đường bộ. Thực hiện quy định này, Bộ GTVT đã ban hành các Thông tư 35/2016/TT-BGTVT và Thông tư số 60/2018//TT- BGTVT quy định về mức giá tối đa cho dịch vụ sử dụng đường bộ.

(Ảnh minh họa)

Đối với mức thu cụ thể của từng Dự án, căn cứ vào tính khả thi của phương án tài chính, quy định pháp luật có liên quan…, thì Doanh nghiệp được quyền quyết định mức thu cụ thể nhưng đảm bảo không vượt mức thu tối đa quy định tại Thông tư 35/2016/TT-BGTVT và Thông tư số 60/2018//TT-BGTVT.

Do vậy, việc điều chỉnh mức thu trên tuyến cao tốc thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp (riêng đối với dự án BOT thì doanh nghiệp phải thống nhất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mức thu) trên nguyên tắc đảm bảo phương án tài chính của dự án và không vượt mức giá tối đa đã được quy định tại các Thông tư nêu trên.

Bộ GTVT ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ chỉ đạo các cơ quan thuộc Bộ để có ý kiến với Nhà đầu tư về kiến nghị của cử tri trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Trên đây là trả lời của Bộ GTVT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương để trả lời cử tri./.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm kiếm:✨

  • XIV, Cử tri, Kỳ họp, Đoàn đại biểu, Quốc hội, TTĐT, BGTVT, Kiến nghị, Quốc hội tỉnh Hải Dương, Dân nguyện, Đường cao tốc, Tỉnh lộ, Hải Dương, Thu phí, Bộ giao thông vận tải