Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Báo Công Thương: Sở Công Thương tỉnh Hải Dương: Hỗ trợ doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm

Trong thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung đơn giản hóa các thủ tục hành chính; xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN)… nhằm tạo động lực quan trọng thúc đẩy các DN trong tỉnh yên tâm sản xuất kinh doanh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Thương, nguồn bài: https://congthuong.vn/so-cong-thuong-tinh-hai-duong-ho-tro-doanh-nghiep-la-nhiem-vu-trong-tam-123132.html

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Phạm Thanh Hải - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương - cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, sản xuất công nghiệp, thương mại tỉnh Hải Dương mặc dù có nhiều biến động do ảnh hưởng của kỳ nghỉ lễ kéo dài nhưng nhìn chung vẫn giữ được đà tăng trưởng ổn định. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2018. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 104.014 tỷ đồng, bằng 50,1% kế hoạch năm và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước). Một số sản phẩm tăng khá so với cùng kỳ như may mặc tăng 14,2%; giày dép tăng 23%; sắt thép tăng 10,8%; ô tô tăng 3,9%; nước sạch tăng 16,6%;…

Bên cạnh đó, giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3.285 triệu USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2018; giá trị kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3.246 triệu USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 28.856,2 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Sở đã tiếp nhận, thẩm định và cấp 4.109 C/O, trị giá C/O đã cấp ước đạt 350,1 triệu USD. Hiện nay trên địa bàn có 11 khu công nghiệp được thành lập và 34 cụm công nghiệp đang hoạt động.

Hoạt động sản xuất công nghiệp tại Hải Dương duy trì đà tăng trưởng

Theo ông Phạm Thanh Hải, để tạo thuận lợi cho người dân, DN đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn cũng như tạo dựng và củng cố lòng tin để các nhà đầu tư yên tâm sản xuất kinh doanh, trong thời gian qua, Sở Công Thương đã tích cực tập trung chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến mạnh trong đội ngũ cán bộ công chức về kỷ luật, kỷ cương, tăng cường liêm chính, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công vụ; thay đổi thái độ làm việc phục vụ lợi ích của người dân và DN; chuyển nhận thức và hành động từ “quản lý DN” sang “hỗ trợ DN”.

Không chỉ kịp thời phổ biến, triển khai tập huấn và hỗ trợ DN thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới, nhất là tích cực hỗ trợ các DN thực hiện các thủ tục về xuất xứ hàng hóa, Sở còn thường xuyên quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho DN thúc đẩy hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa và ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) và tổ chức triển khai thực hiện.

Theo đó, Sở phân công cụ thể cho các phòng ban, đơn vị thực hiện công tác CCHC theo lĩnh vực mình phụ trách; quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, các phòng, đơn vị chuyên môn thực hiện tốt cơ chế “một cửa”; thường xuyên rà soát, thống kê các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai; đảm bảo việc tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, công dân được thuận tiện.

Báo cáo cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở đã tiếp nhận từ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tổng số 245 hồ sơ, trong đó đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 215 hồ sơ; 18 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết; trả lại 12 hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết. 100% hồ sơ được giải quyết và trả kết quả trước hạn hoặc đúng hạn; không có hồ sơ bị trễ hạn.

Từ nay đến cuối năm, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện các cơ chế, chính sách mới, tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân, DN trong lĩnh vực Công Thương; nắm sát nhu cầu, hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường, dự báo giá cả hàng hóa giúp các DN, cá nhân nắm bắt nhanh diễn biến thị trường để điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp; phối hợp các ngành từng bước hình thành chuỗi kết nối sản xuất - tiêu thụ theo cơ chế thị trường.

Đồng thời, tiếp tục làm tốt việc hướng dẫn, thẩm định, cấp phép và kiểm tra hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình thanh, kiểm tra...

Ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương: Nhìn chung, tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại tỉnh Hải Dương đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Đây là bước tạo đà vững chắc để trong thời gian tới các lĩnh vực này của tỉnh không ngừng mở rộng và phát triển.

Quỳnh Nga

Tìm kiếm:✨

  • Phạm Thanh Hải, IIP, Chứng nhận xuất xứ điện tử, Báo Công Thương, Công thương, Hải Dương, Thủ tục hành chính, Sản xuất kinh doanh, Quy phạm pháp luật, Cải cách hành chính, Lưu thông hàng hóa, Đơn giản hóa, Trọng tâm, Kim ngạch nhập khẩu, Môi trường đầu tư