Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Báo GD&TĐ: Hải Dương đẩy mạnh công tác xã hội trong trường học

Sở GD&ĐT Hải Dương hướng dẫn các đơn vị triển khai và thực hiện công tác xã hội trong trường học.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo GD&TĐ, nguồn bài: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/hai-duong-day-manh-cong-tac-xa-hoi-trong-truong-hoc-4019262-v.html

Ảnh minh họa/internet

Trong đó yêu cầu nghiêm túc thực hiện các quy định tại Thông tư số 33/2018/TT- BGDĐT về việc Hướng dẫn công tác xã hội trong trường học. Làm tốt công tác tuyên truyền và phối hợp với các cấp, các ngành trên địa bàn, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để thực hiện có hiệu quả công tác xã hội trong trường học.

Xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư 33; Thành lập Ban chỉ đạo công tác xã hội của đơn vị, phân công thực hiện cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo. Tùy điều kiện thực tiễn của nhà trường có thể bố trí Ban chỉ đạo gồm đại diện Ban giám hiệu, công tác Đội, Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm, nhân viên y tế, đại diện cha mẹ học sinh… Đồng thời bố trí phân công hợp lý giáo viên kiêm nhiệm làm đầu mối tham mưu để triển khai công tác xã hội trong trường học.

Các đơn vị trường học xây dựng nội dung tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường. Chủ động cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực tự bảo vệ bản thân, kiến thức, kĩ năng phòng tránh các tình huống nguy hiểm.

Hàng năm tổ chức đánh giá, tổng kết công tác xã hội trường học và báo cáo về Sở GD&ĐT.

Những nội dung trên nhằm nâng cao kiến thức và kĩ năng giúp người học tự giải quyết các khó khăn, căng thẳng, khủng hoảng tạm thời về tâm lí, phát huy tiềm năng, năng lực học tập của bản thân; bảo vệ người học về nguy cơ bị xâm hại, bị bạo lực, phòng tránh các tệ nạn xã hội, hạn chế tình trạng người bỏ học, vi phạm pháp luật.

Hải Bình

Tìm kiếm:✨

  • BGDĐT, Công tác xã hội, Hải Dương, Phòng tránh, Kiêm nhiệm, Đoàn thanh niên, Ban chỉ đạo, Bỏ học, Tệ nạn xã hội, Trường học, Ban giám hiệu, Nhân viên y tế, Thông tư, Phân công, Xây dựng kế hoạch