Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Báo Mặt Trận: Khẳng định vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

Ngày 4/7, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị Mặt trận các cấp cần kịp thời nắm bắt và tập hợp, phản ánh các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, phải thực sự là cầu nối giữa các cơ quan Đảng, chính quyền với nhân dân và đẩy mạnh theo dõi, giám sát, đôn đốc việc xử lý giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân nhằm phòng ngừa, không để điểm nóng phát sinh ở cơ sở.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Mặt Trận, nguồn bài: http://tapchimattran.vn/thoi-su/khang-dinh-vai-tro-cau-noi-giua-dang-chinh-quyen-voi-nhan-dan-28036.html

Tham dự Đại hội có ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; các cụ, các vị nguyên là Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành của tỉnh Hải Dương và đại diện lãnh đạo MTTQ 7 tỉnh, thành phố cùng 282 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm và sáng tạo

Hải Dương là vùng đất văn hiến, có bề dày truyền thống lịch sử, giàu tiềm năng phát triển, có truyền thống hiếu học, tôn trọng nhân tài và giàu ân nghĩa. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng, vượt bậc; các chỉ số phát triển kinh tế, xã hội liên tục tăng qua các năm, một số chỉ tiêu đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Trong những thành tích, kết quả quan trọng chung đó có sự đồng hành, nỗ lực, cố gắng của MTTQ các cấp, theo ông Huỳnh Tuấn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ qua, MTTQ tỉnh Hải Dương đã luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đã đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV đề ra. Điểm nổi bật là MTTQ, các tổ chức thành viên đã kết nạp thêm được hàng vạn đoàn viên, hội viên mới; MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động nhân dân tự nguyện đóng góp hàng ngàn tỷ đồng, hiến đất, hiến công trị giá trên 60% kinh phí để xây dựng đường giao thông nông thôn; MTTQ và các tổ chức thành viên vận động được hơn 347 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa nhà Đại đoàn kết và thực hiện các chương trình an sinh xã hội; vận động được hơn 20 tỷ đồng vào ''Quỹ Đền ơn đáp nghĩa'' và ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiên tai; chương trình truyền hình trực tiếp ''Xuân ấm tình người'' của tỉnh hết sức ý nghĩa, nhân văn.

Việc tổ chức 5 mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư và các phong trào ''Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo'', xây dựng "Gia đình no ấm, hạnh phúc", "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới"; "Cựu chiến binh gương mẫu", "Tuổi cao gương sáng", ''khuyến học, khuyến tài'' là rất sáng tạo, hiệu quả. Cùng với việc tổ chức hoạt động của các câu lạc bộ như: Bạn giúp bạn; Gia đình hạnh phúc; Phòng, chống bạo lực gia đình và tệ nạn xã hội; Mẹ chồng, nàng dâu; Tổ phụ nữ thu gom rác thải… là những cách làm hay, rất cần nhân rộng. Đến nay, 77,5% số xã đạt chuẩn NTM; 2 huyện đạt chuẩn NTM và thị xã Chí Linh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Trong 5 năm qua, Mặt trận các cấp đã tổ chức hơn 1.000 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, bức xúc trong nhân dân. Các Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn đã phát hiện, kiến nghị với chính quyền cơ sở gần 9.000 vụ việc, thu về cho tập thể hơn 26 ngàn m2 đất và gần 1,5 tỷ đồng; giám sát 3.267 công trình, dự án, phát hiện 40 công trình có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 36 công trình chủ đầu tư đã chấp hành thực hiện.

“Đạt được những kết quả trên là có sự quan tâm lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của các cấp ủy Đảng; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ban, ngành; sự chủ động, tích cực của các tổ chức thành viên; sự nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp và sự đồng tình hưởng ứng của toàn xã hội và các tầng lớp nhân dân”, ông Huỳnh Tuấn Dương nhấn mạnh.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã cùng thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, những mô hình hiệu quả trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua và chương trình hành động do MTTQ đề ra, từ đó không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xác định rõ mục tiêu, chương trình hành động và đề ra giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Với tinh thần ''Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển'', các đại biểu tham dự Đại hội cùng quyết tâm vận động nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức; tích cực thi đua lao động sản xuất; góp phần xây dựng đất nước và tỉnh Hải Dương phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; giàu đẹp, văn minh.

Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, cán bộ Mặt trận các cấp vận động nhân dân đóng góp tiền của, hiến công, hiến đất xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, góp phần thực hiện mục tiêu tỉnh đề ra năm 2020 số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt trên 60%. 100% xã và trên 80% thôn, khu dân cư xây dựng và thực hiện hiệu quả các mô hình tự quản. 90% Ủy ban MTTQ cấp xã đạt vững mạnh, không có cơ sở trung bình, yếu, kém, 90% trở lên Ban Công tác mặt trận đạt vững mạnh, không có Ban Công tác mặt trận yếu kém. 95% Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động có hiệu quả. 100% cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hoạt động giám sát phải gắn với quyền và lợi ích của nhân dân

Biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ 2014-2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, công tác Mặt trận có được kết quả như ngày hôm nay phải kể đến những nỗ lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp và sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND cùng các cấp, các ngành của tỉnh Hải Dương đã luôn cổ vũ các cuộc vận động, các phong trào thi đua; lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội.

Khẳng định những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận, tuy nhiên, điều Chủ tịch Trần Thanh Mẫn vẫn còn trăn trở khi ở một số nơi, nội dung và phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn chưa theo kịp yêu cầu mới trong xã hội; việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, các vấn đề mới nảy sinh có lúc, có việc chưa kịp thời; hoạt động phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chủ yếu tập trung ở cấp tỉnh, cấp huyện, còn cấp xã hầu như chưa tổ chức; việc phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn còn hạn chế; một số nơi việc kiện toàn bộ máy của Ủy ban MTTQ, việc sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo của MTTQ ở cấp huyện, cơ sở và điều kiện hoạt động chưa được quan tâm đúng mức…

Để nhiệm kỳ 2019-2024 hoàn thành mục tiêu đã đề ra, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Mặt trận các cấp cần thực hiện hiệu quả hơn việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội dung tuyên truyền phải đến được với người dân; phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; chương trình hành động của MTTQ Việt Nam cùng các chương trình, đề án của tỉnh phải gắn với quyền và lợi ích của nhân dân.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ ''Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục mở rộng và phát triển tổ chức, kết nạp thêm thành viên, đoàn viên, hội viên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, lực lượng trí thức, doanh nhân, các nhà hoạt động xã hội, người có uy tín tham gia công tác Mặt trận.

“Cần kịp thời nắm bắt và tập hợp, phản ánh các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa các cơ quan Đảng, chính quyền và nhân dân. Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc xử lý giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân; phòng ngừa, không để điểm nóng phát sinh ở cơ sở”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Hòa trong không khí cả nước cùng có những hoạt động thi đua thiết thực nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp cần động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, đền ơn đáp nghĩa; nhân đạo từ thiện; bảo vệ môi trường; đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả và nhân ra diện rộng 5 mô hình tự quản tỉnh đang triển khai là: ''Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường''; ''Khu dân cư tự quản đảm bảo an ninh trật tự''; ''Vận động nhân dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới''; ''Giám sát đầu tư của cộng đồng''; ''Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang''.

Nhấn mạnh tới vai trò của Mặt trận các cấp trong triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng trong nhiệm kỳ mới, cần lựa chọn nội dung, vấn đề giám sát, phản biện xã hội liên quan đến lợi ích đông đảo của các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, của nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư; tích cực vận động nhân dân thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

“MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh””, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Trân trọng nhắc lại lời Bác Hồ kính yêu khi nói về công tác cán bộ: “Có cán bộ tốt mới có phong trào tốt", Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn Mặt trận các cấp phải xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, có phẩm chất và năng lực đáp ứng với yêu cầu của công tác Mặt trận, công tác vận động nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư, tăng cường cơ chế phối hợp trong và ngoài hệ thống, đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng tư vấn, ban tư vấn và thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp.

Ghi nhận những đóng góp của mỗi Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương trong nhiệm kỳ 2014-2019 và chúc mừng Ban Thường trực, Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2019 - 2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, cần triển khai ngay Chương trình hành động của Đại hội, góp phần tích cực vào việc phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI đã đề ra.

“Với niềm tin sâu sắc vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới quê hương Hải Dương giàu truyền thống cách mạng, tôi tin rằng tỉnh Hải Dương sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn; người người, nhà nhà tiến bộ, ấm no, hạnh phúc hơn, từ đó đưa Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.” Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng 80 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Sau 2 ngày làm việc, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, Đại hội đã hiệp thương cử ra 80 đại biểu làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử 8 vị tham gia Ban Thường trực; ông Nguyễn Quang Phúc tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hương Diệp - Ảnh: Quang Vinh

Tìm kiếm:✨

  • XVI, Trần Thanh Mẫn, NTM, Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam, Mặt trận tổ quốc việt nam, Tự quản, Đại đoàn kết, Cầu nối, Hải Dương, MTTQ tỉnh Hải Dương, Mặt trận, Đại hội, Đền ơn, Hiệp thương, Nguyễn Quang Phúc