Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Báo Nhân Dân: Hải Dương chú trọng chất lượng công tác kiểm tra Đảng

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đảng tại tỉnh Hải Dương đã kiểm tra 1.529 đảng viên và 660 tổ chức đảng (tăng 751 đảng viên và 40 tổ chức đảng so với cùng kỳ năm 2018) về chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, những điều đảng viên không được làm...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40918802-hai-duong-chu-trong-chat-luong-cong-tac-kiem-tra-dang.html

Dây chuyền sản xuất lốp xe tại Công ty TNHH lốp Kumho Việt Nam, Khu công nghiệp Mỹ Phước, thị xã Bến Cát (Bình Dương). Ảnh: PHƯƠNG ANH

Về thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã kiểm tra 29 đảng viên; kết luận 22 đảng viên có vi phạm, trong đó 13 đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật… Kiểm tra 199 tổ chức đảng về việc thi hành kỷ luật trong Đảng. Giám sát chuyên đề 315 đảng viên và 315 tổ chức đảng.

Qua giám sát, UBKT các cấp đã kịp thời nhắc nhở đảng viên và tổ chức đảng khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Tỉnh ủy Hải Dương cũng chỉ đạo khắc phục một số hạn chế trong lĩnh vực công tác này như chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao; việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy chưa thường xuyên, chưa kịp thời dẫn đến khiếu kiện vượt cấp, kéo dài…

UBKT Tỉnh ủy chỉ đạo UBKT các cấp tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định, hướng dẫn của cấp trên cho phù hợp; thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT năm 2019 và cả nhiệm kỳ; tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình để phát hiện, kịp thời kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Quan tâm công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư; kịp thời xem xét, kết luận các đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết; kết luận rõ ràng, trả lời công dân; Phối hợp các cơ quan làm tốt công tác thẩm định nhân sự dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu bầu cử, giới thiệu ứng cử, quy hoạch, luân chuyển, điều động với cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý.

* Bình Dương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng trưởng ổn định. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp sáu tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng khá, ước tăng 8,08% so với cùng kỳ năm 2018; kim ngạch xuất khẩu tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động thu hút đầu tư trong nước tăng cao, đạt hơn 31 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh; thu ngân sách ước thực hiện 28.600 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Mới đây, tỉnh Bình Dương đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng để giải quyết khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt là thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội, rà soát chính sách đối với người có công...

Tỉnh cũng đề ra các giải pháp tập trung công tác đầu tư công; làm tốt công tác quy hoạch, thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Đồng thời, trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá tình hình, tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án 711 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị tỉnh Bình Dương”…

PV và TTXVN

Tìm kiếm:✨

  • UBKT, Khu công nghiệp mỹ phước, Tỉnh ủy Hải Dương, Tập trung dân chủ, Phẩm chất đạo đức, Hải Dương, Đảng viên, Đầu tư trong nước, Ban thường vụ, Chức trách, Thi hành kỷ luật, Đơn thư, Cấp ủy, Bến Cát, Môi trường đầu tư