Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Báo Nhân Dân: Hải Dương nâng cao chất lượng chi bộ

Nâng cao chất lượng chi bộ là một trong những nội dung trọng tâm của công tác xây dựng Ðảng được tỉnh Hải Dương tập trung thực hiện những năm qua. Việc tổ chức, sắp xếp lại chi bộ; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng ở cơ sở; biểu dương, tôn vinh và nhân rộng cách làm hay của bí thư chi bộ là những giải pháp cụ thể mà Tỉnh ủy đã làm, mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, vai trò, vị thế, năng lực lãnh đạo của các loại hình chi bộ, nhất là ở khu vực nông thôn, khu dân cư ngày càng được nâng cao.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/dang-va-cuoc-song/item/40825202-hai-duong-nang-cao-chat-luong-chi-bo.html

Chi bộ thôn Lăng Xuyên, xã Gia Tân (huyện Gia Lộc) sinh hoạt chuyên đề về công tác phát triển đảng. Ảnh: CTV

Khi vai trò của chi bộ được thể hiện rõ

Xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ có hai thôn là Ngọc Lâm và Nghi Khê, với hơn 220 đảng viên (tổng số đảng viên của xã là 314). Tháng 9-2017, thực hiện Ðề án 01 của Tỉnh ủy Hải Dương về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn, ba chi bộ ở thôn Ngọc Lâm tiến hành hợp nhất, với gần 100 đảng viên. Ðồng chí Phạm Quang Hợp, Bí thư Chi bộ khu Ðộc lập, được chỉ định làm Bí thư và sau đó được bầu là Bí thư, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn. Là người tâm huyết với công tác đảng, đồng chí chia sẻ, sau khi tổ chức lại, hoạt động của chi bộ có nhiều thuận lợi; mọi việc trong thôn khi bàn dễ thống nhất hơn và khâu tổ chức thực hiện cũng hiệu quả hơn. Chi bộ gồm ba tổ đảng trên cơ sở ba chi bộ trước đây; ba chi ủy viên phụ trách ba tổ; các đảng viên đều được giao phụ trách một số hộ gia đình, cho nên vai trò của chi bộ và đảng viên thể hiện rất rõ. Ðó cũng là cơ sở để đánh giá, kiểm điểm công tác hằng tháng trong sinh hoạt chi bộ và xếp loại đảng viên cuối năm.

Về thôn Ngọc Lâm hôm nay, chắc ai cũng thấy vui vì hầu hết các gia đình có nhà xây kiên cố, đường trong thôn, đường ra đồng đều cứng hóa, rộng 3,5m. Với 1.312 hộ, hơn 3.800 nhân khẩu, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 41,5 triệu đồng/năm. Nhà văn hóa thôn khang trang; các đình Quỳnh Côi, Ngọc Lâm - di tích lịch sử quốc gia, được tôn tạo. Có năm, nhân dân trong thôn đóng góp hàng tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng. Thôn có 12 hộ được cấp giấy chứng nhận quy mô trang trại cho thu nhập từ 500 triệu đến một tỷ đồng/ha/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,55%. Theo Bí thư Chi bộ Phạm Quang Hợp, một trong những cú huých để tạo nên kết quả đó là chương trình dồn điền, đổi thửa mà chi bộ phải tổ chức không biết bao nhiêu cuộc họp để bàn. Ban đầu khó khăn lắm, những hộ có ruộng gần, ruộng tốt đều không muốn. Chi bộ giao cho đảng viên đến từng hộ giải thích, vận động, sau đó giao cho thôn xây dựng kế hoạch, họp dân bàn kỹ và khi có hơn 80% số hộ đồng thuận mới thực hiện. Từ chỗ bình quân mỗi hộ có 4,8 thửa, nay chỉ còn 1,8 thửa. Ðồng ruộng được quy hoạch lại, việc đưa giống, cây con mới vào thuận lợi và cho năng suất cao hơn.

Theo đồng chí Nguyễn Thế Phương, Bí thư Ðảng ủy xã Tân Kỳ, từ khi tổ chức lại chi bộ, mọi việc lãnh đạo của Ðảng ủy xã nhanh và hiệu quả hơn; các đảng ủy viên tham dự sinh hoạt được với nhiều chi bộ hơn. Việc sinh hoạt đảng đi vào nền nếp: cứ mồng 1, họp Ban Thường vụ Ðảng ủy xã; mồng 3 họp Ðảng ủy; mồng 5 giao ban đảng đoàn; mồng 8 họp chi ủy và mồng 10 họp chi bộ. Theo đó, các công việc được triển khai liền mạch, nhanh, tập trung được nhiều thời gian cho tổ chức thực hiện. Ðiển hình như phong trào xây dựng nông thôn mới, hai năm qua, xã Tân Kỳ đã huy động được gần 15 tỷ đồng; chuyển 134 ha ruộng trũng cấy lúa năng suất thấp sang đào ao thả cá, kết hợp chăn nuôi; trồng mới 70 ha rau súp-lơ.

Tỉnh Hải Dương có gần 780 tổ chức cơ sở đảng với gần 4.460 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Ðể nâng cao chất lượng chi bộ, cùng với việc ban hành một số nghị quyết chuyên đề, ba năm qua,Tỉnh ủy đã chỉ đạo quyết liệt các tổ chức đảng thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch khác về công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị một cách đồng bộ. Với chủ trương mỗi thôn, khu dân cư (KDC) có một chi bộ, từng địa phương đã tính toán kỹ lưỡng, làm tốt công tác nhân sự, để sau khi hợp nhất, chi bộ hoạt động tốt hơn, vai trò của ban chi ủy được phát huy. Ðến nay toàn tỉnh có 1.449 thôn, KDC có một chi bộ; còn lại 20 thôn, KDC có từ hai đến ba chi bộ vì quy mô thôn lớn, số lượng đảng viên ở mỗi chi bộ quá đông. Cùng với đó là việc kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ theo hướng bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng KDC và gần 50% số thôn, KDC đã hoàn thành chủ trương này. Các đảng bộ huyện Gia Lộc, Ninh Giang, Thanh Miện có tỷ lệ đạt cao, từ 88% đến 94%.

Chọn vấn đề trọng tâm, bức xúc để bàn

Ðồng chí Nguyễn Hữu Thông, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, việc sắp xếp lại chi bộ gắn với kiện toàn đội ngũ cán bộ thôn, KDC là điều kiện thuận lợi nhất để các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhất là sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ðó cũng là mục tiêu được đề ra trong Nghị quyết 09, ngày 7-7-2017 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở cơ sở. Yêu cầu là các chi bộ phải chọn đúng những vấn đề đang đặt ra ở cơ sở để bàn, thống nhất cách lãnh đạo và tổ chức thực hiện; đồng thời giao cho từng chi ủy viên đảm nhiệm, đảng viên phụ trách hộ gia đình đôn đốc. Mỗi buổi sinh hoạt định kỳ, chi bộ đều đánh giá cụ thể tiến độ thực hiện, phần việc nào làm được, chưa làm được, nguyên nhân và trách nhiệm của đảng viên đến đâu. Mặt khác, các cấp ủy cấp trên cử cấp ủy viên phụ trách địa bàn thường xuyên về tham dự sinh hoạt chi bộ, vừa giúp cơ sở tháo gỡ vướng mắc, giải quyết vấn đề búc xúc, nổi cộm, vừa nắm tình hình cơ sở, tổng hợp thông tin, giúp cấp ủy cấp mình chỉ đạo sát sao hơn mọi công việc.

Từ yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm của thôn, KDC, các chi bộ đều tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên đề, để tập trung lãnh đạo. Thực hiện Ðề án xây dựng thị xã Kinh Môn và thành lập phường An Lưu, Chi bộ KDC Phúc Lâm, thị trấn Kinh Môn, tập trung vào nhiệm vụ giải tỏa hành lang an toàn giao thông, xây dựng mỹ quan đô thị; xây dựng năm tuyến đường tự quản do các chi hội, chi đoàn thanh niên phụ trách. Làm Bí thư Chi bộ từ năm 1999, Trưởng thôn từ năm 1992, đồng chí Ðoàn Quang Chén, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Quàn, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang có kinh nghiệm trong việc hóa giải những khó khăn đối với chi bộ nông thôn. Ba năm qua, mỗi năm chi bộ kết nạp ba đảng viên; mỗi đảng viên được phân công phụ trách từ chín đến 10 hộ gia đình. Từ thực hiện các nghị quyết chuyên đề của chi bộ, thôn Bằng Bộ, xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện dành quỹ đất xây dựng vùng nuôi trồng thủy sản và thành lập hợp tác xã thủy sản, cung cấp cá giống cho 29 tỉnh, thành phố. Thôn Nam Cầu, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc có vùng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, diện tích 27 ha, gồm 168 thành viên tham gia, mang lại thu nhập bình quân từ 70 triệu đến 80 triệu đồng/sào/năm.

Việc Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị biểu dương thành tích bí thư chi bộ thôn, KDC lần thứ nhất, giai đoạn 2015-2019, không chỉ để tôn vinh các bí thư chi bộ có nhiều đóng góp, mà quan trọng hơn là qua đó, nhân rộng những cách làm hay, tạo sức lan tỏa trong toàn tỉnh với mong muốn chất lượng của các loại hình chi bộ ngày càng được nâng cao, thật sự là nhân tố bảo đảm cho các nghị quyết của Ðảng sớm được hiện thực hóa ở cơ sở.

BẮC VIỆT

Tìm kiếm:✨

  • KDC, Chi bộ, Tỉnh ủy Hải Dương, Bí thư chi bộ, Ngọc Lâm, Phạm Trấn, Thanh Miện, Gia Lộc, An Lưu, Kinh Môn, Trưởng thôn, Hải Dương, Đảng viên, Nguyễn Hữu Thông, Quỳnh Côi