Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Báo Tin Tức TTXVN: Hải Dương: Lựa chọn cán bộ đủ năng lực, phẩm chất giới thiệu vào BCH Đảng bộ tỉnh

Chiều 15/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã triệu tập Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025. Thống nhất và thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tin Tức TTXVN, nguồn bài: http://baotintuc.vn/chinh-tri/hai-duong-lua-chon-can-bo-du-nang-luc-pham-chat-gioi-thieu-vao-bch-dang-bo-tinh-20190715181740557.htm

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng nghe và thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cụ thể, Tiểu ban Nhân sự gồm 5 thành viên do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Văn kiện gồm 48 thành viên, do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ Đại hội gồm 21 thành viên, do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái làm Trưởng Tiểu ban.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển nêu rõ: Việc giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 là nội dung quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, việc chuẩn bị nhân sự phải thật tốt, theo đúng quy định và năng lực của cán bộ; phát huy dân chủ, bình tĩnh lắng nghe, kết tinh tối đa trí tuệ của tập thể để tạo ra sự thống nhất cao. Cán bộ được giới thiệu bổ sung quy hoạch cần đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa các ngành, địa phương, lĩnh vực, độ tuổi, có tính kế thừa, đặc biệt quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ… Thời gian tới, Hải Dương sẽ luân chuyển, bố trí cán bộ đúng với năng lực, chuyên môn để công việc phải thực sự hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng đề nghị các Tiểu ban nhất là Tiểu ban văn kiện phải tổng kết những kết quả đã đạt được thời gian qua, tồn tại hạn chế cụ thể ở từng mảng, lĩnh vực. Đối với văn kiện trình đại hội cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Văn kiện phải chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cần triển khai trong thời gian tới, tránh đưa ra giải pháp chung chung. Từ đó có thể xây dựng, hoạch định giải pháp trọng tâm để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội của Hải Dương thời gian tới.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)

Tìm kiếm:✨

  • Tỉnh ủy Hải Dương, Nguyễn Mạnh Hiển, XVI, Tiểu ban, Đảng bộ, Nguyễn Dương Thái, Ban chấp hành, Văn kiện, Hải Dương, Bí thư tỉnh ủy, Ban thường vụ, Chức danh, Tỉnh ủy, Phẩm chất, Phương hướng