Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Báo Tin Tức TTXVN: Hải Dương tiếp tục xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử

Hải Dương tiếp tục xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử, nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công, phấn đấu đến cuối năm 2019 cơ bản hoàn thành xây dựng hệ thống 'Một cửa điện tử' đến cấp xã.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tin Tức TTXVN, nguồn bài: http://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/hai-duong-tiep-tuc-xay-dung-kien-truc-chinh-quyen-dien-tu-20190801090328520.htm

Ông Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương phát biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương, diễn ra ngày 31/7. Đây là kỳ họp thứ hai của tỉnh Hải Dương không phát hành văn bản giấy.

Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, Hải Dương tiếp tục triển khai cấp chứng thư số cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tích hợp chữ ký số vào các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh như hệ thống quản lý văn bản, một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến…

Tỉnh đặt mục tiêu cuối năm 2019 sẽ hoàn thành việc ký số trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống "Một cửa điện tử" và dịch vụ công. Hải Dương cũng xác định tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các ngành, các lĩnh vực; đặc biệt ưu tiên một số ngành như y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp, tài nguyên môi trường, giao thông vận tải… làm cơ sở sở cho việc tham gia của tổ chức và công dân trong môi trường chính quyền điện tử.

Đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ người dân và doanh nghiệp, tỉnh Hải Dương xác định triển khai có hiệu quả các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với chương trình cải cách hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đến cấp xã.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục triển khai hệ thống “Một cửa điện tử” và Cổng dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung xây dựng nền tảng chia sẻ dữ liệu dùng chung để đảm bảo kết nối, liên thông, chia sẻ dịch vụ, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin nội bộ của tỉnh, kết nối với hệ thống của Trung ương; hiện đại hóa hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính, hướng đến một hệ thống quản lý điện tử, không giấy tờ.

Ông Nguyễn Dương Thái yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành một số các văn bản chỉ đạo về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực thông tin và truyền thông...

Thời gian qua, hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước ở Hải Dương từng bước được đầu tư, cơ bản đáp ứng được nhu cầu phục vụ công tác quản lý nhà nước. Hiện các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã đã xây dựng mạng nội bộ kết nối các phòng ban, đơn vị.

Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương và hệ thống “Một cửa điện tử” đã đi vào hoạt động ở 18 sở, ban, ngành; tất cả các huyện, thành phố; 20 xã/phường thành phố Chí Linh; 21 xã/thị trấn huyện Kim Thành; 19 xã/thị trấn huyện Thanh Miện; 27 xã/thị trấn huyện Tứ Kỳ; 23 xã/thị trấn huyện Gia Lộc. Hệ thống “Một cửa điện tử” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh cũng đã đi vào hoạt động.

Quang cảnh hội nghị.

Đến nay, tỉnh đã cấp được 1.154 chữ ký số cho các cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành, các địa phương. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.haiduong.gov.vn) đang cung cấp khoảng 1.700 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 129 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và công dân tham gia giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Mạnh Minh (TTXVN)

Tìm kiếm:✨

  • Truyền thông Hải Dương, Thủ tục hành chính, Một cửa, UBND tỉnh Hải, Dương Nguyễn Dương Thái, Nguyễn Cao Thắng, Trung tâm Phục, Chữ ký số, Nguyễn Dương Thái, Hải Dương, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Quy phạm pháp luật, Liên thông