Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Giám sát những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân

Chủ động triển khai hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị là một trong những điểm nhấn của hệ thống MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương trong nhiệm kỳ qua. Thông qua việc phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp đã góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/giam-sat-phan-bien/giam-sat-nhung-van-de-lien-quan-truc-tiep-den-doi-song-nguoi-dan-tintuc444086

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương giám sát việc thu, chi, quản lý các khoản thu ngoài kinh phí ngân sách trong các trường tiểu học.

Sau 5 năm thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã đi vào nền nếp. Hằng năm, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền xây dựng cơ chế phối hợp thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Nội dung giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm đi vào những vấn đề liên quan trực tiếp tới đời sống của người dân.

Điển hình như trong tháng 4/2019, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì thực hiện đó là giám sát việc thu, quản lý, sử dụng các khoản thu ngoài kinh phí được ngân sách cấp tại 10 trường tiểu học ở TP Hải Dương năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019. Nội dung giám sát tập trung vào việc thu, quản lý, sử dụng các khoản thu ngoài ngân sách theo các văn bản quy định của ngành giáo dục như tiền sinh hoạt bán trú, trông giữ xe đạp, nước uống, giấy vở, sách giáo khoa, tiền học 2 buổi/ngày, tiền bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế bắt buộc, tiền đồng phục của học sinh, kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh và các khoản đóng góp tự nguyện, các khoản tài trợ cho tặng; việc công khai, dân chủ các khoản thu, chi theo quy định.

Thông qua hoạt động giám sát đã phát hiện những bất cập, hạn chế, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan tới công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu ngoài kinh phí được ngân sách cấp trong các trường tiểu học từ đó, kịp thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp khắc phục phù hợp.

Thống kê cho thấy trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì tổ chức 5 cuộc giám sát tại 24 cơ quan, đơn vị cấp huyện, 60 cơ quan, đơn vị cấp xã. MTTQ cấp huyện giám sát 239 văn bản, chủ trì thành lập 76 đoàn giám sát, tổ chức giám sát tại 217 cơ quan, đơn vị. Ủy ban MTTQ cấp xã giám sát được 973 văn bản, tổ chức giám sát được 5.509 cuộc. Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, MTTQ các cấp đã tập hợp được 8.812 vụ việc để kịp thời phản ánh với chính quyền cùng, cấp trong đó đã có 8.377 vụ việc được giải quyết, đạt tỷ lệ 95%, thu về cho tập thể 26.122 m2 đất và 1,3 tỷ đồng. Thực hiện giám sát 3.267 công trình, dự án, phát hiện 40 công trình có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 36 công trình chủ đầu tư chấp hành thực hiện.

Cũng trong khoảng thời gian từ năm 2014-2018, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức được 10 hội nghị phản biện đối với 16 dự thảo văn bản của tỉnh liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân. Ủy ban MTTQ cấp huyện đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến phản biện đối với 234 dự thảo văn bản. MTTQ cấp xã tổ chức lấy ý kiến phản biện đối với 810 dự thảo văn bản. Các ý kiến phản biện của Ủy ban MTTQ các cấp được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện nội dung báo cáo trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Để thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, ông Nguyễn Quang Phúc- Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương cho biết, Mặt trận tỉnh sẽ tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí; triển khai thực hiện Quy định 124 về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên .

Bên cạnh đó, một trong những giải pháp được MTTQ tỉnh Hải Dương đặt ra trong nhiệm kỳ tới đó là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Phối hợp nâng cao hoạt động tiếp xúc cử tri, chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng xử lý giải quyết, thông báo đến cử tri và nhân dân.

Trung Hiếu

Tìm kiếm:✨

  • Mặt trận tổ quốc việt nam, MTTQ tỉnh Hải Dương, Mặt trận, Nhiệm kỳ, Phản biện, Nguyễn Quang Phúc, Các cấp, Nhân dân, Mật thiết, Xây dựng đảng, Tiền bảo hiểm, Trường tiểu học, Tp Hải Dương, Chống tham nhũng, Hải Dương