Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Báo Đấu Thầu: Hải Dương chấp thuận chủ trương đầu tư 7 dự án hơn 267 tỷ đồng

UBND tỉnh Hải Dương vừa chấp thuận chủ trương đầu tư 7 dự án (DA) triển khai trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đầu tư là 267,757 tỷ đồng, sử dụng 62.838 m2 đất.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đấu Thầu, nguồn bài: http://baodauthau.vn/dau-tu/hai-duong-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-7-du-an-hon-267-ty-dong-105579.html

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Một số dự án có quy mô lớn như: DA Trung tâm tổ chức sự kiện, kinh doanh dịch vụ và văn phòng cho thuê (diện tích 6.950 m2) của Công ty CP Thương mại và Đầu tư Phú Thái có tổng vốn đầu tư là 96,648 tỷ đồng. DA Cơ sở sản xuất khuôn mẫu, linh kiện điện tử và cho thuê nhà xưởng (diện tích 10.026 m2) của Công ty TNHH Đầu tư phát triển HTV có tổng vốn đầu tư là 49,462 tỷ đồng. DA Cửa hàng Kinh doanh xăng dầu và dịch vụ thương mại Anh Khôi (diện tích 4.446,3m2) của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Anh Khôi có tổng vốn đầu tư là 35,676 tỷ đồng. DA Cơ sở chế biến hàng nông sản và cho thuê nhà xưởng (diệc tích 10.506 m2) của Công ty CP Sản xuất và Thương mại Xuyên Việt của Công ty CP Sản xuất và Thương mại Xuyên Việt có tổng vốn đầu tư là 30,076 tỷ đồng.

Bích Thủy

Tìm kiếm:✨

  • UBND Tỉnh Hải Dương, Diệc, Linh kiện điện tử, Văn phòng cho thuê, Tổng vốn đầu tư, Nhà xưởng, Khuôn mẫu, Hải Dương, Chấp thuận, Tổ chức sự kiện, Cho thuê, Xăng dầu, Cơ sở sản xuất, Nông sản, Chủ trương, Quy mô lớn, Diện tích, Chế biến, Cửa hàng, Trên địa bàn