Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Báo Chính Phủ: Cử tri Hải Dương ủng hộ phương án sắp xếp đơn vị hành chính xã, phường

Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 2 phường và điều chỉnh địa giới hành chính một số phường, xã thuộc TP Hải Dương đã được đa số cử tri ủng hộ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/cu-tri-hai-duong-ung-ho-phuong-an-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-xa-phuong/372684.vgp

Thành phố Hải Dương

Cụ thể, phương án mở rộng địa giới hành chính được 80,59% cử tri xã Tiền Tiến, 91,27% cử tri xã Quyết Thắng, 91,31% cử tri xã Ngọc Sơn, 91,91% cử tri xã Liên Hồng và 94,48% cử tri xã Gia Xuyên đồng ý.

Phương án nhập xã An Châu, Thượng Đạt thành xã mới lấy tên là xã An Thượng được 93,43% cử tri xã an Châu và 99,23% cử tri xã Thượng Đạt đồng ý.

Phương án lập 2 phường (phường Tân Hưng và phường Nam Đồng) được 97,93% cử tri phường Tân Hưng và 98,75% cử tri phường Nam Đồng đồng ý.

Đồng thời, phương án điều chỉnh địa giới hành chính 17 phường, xã thuộc thành phố Hải Dương cũng được đa số cử tri ủng hộ.

Mời bạn đọc xem toàn văn Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 2 phường và điều chỉnh địa giới hành chính một số phường, xã thuộc TP Hải Dương tại đây.

Phương Nhi

Tìm kiếm:✨

  • Thượng Đạt, Gia Xuyên, An Châu, Tân Hưng, Địa giới, Liên Hồng, Tp Hải Dương, Nam Đồng, Tiền tiến, An Thượng, Đơn vị hành chính, Cấp xã, Hải Dương, Ngọc Sơn, Quyết thắng, Hành chính, Hải Dương (thành phố), Sắp xếp, Bảng tổng hợp, Đề án