Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Báo DĐDN: Phát triển sản xuất từ môi trường bình đẳng

Về công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, Bắc Giang hiện tại có rất ít doanh nghiệp sản xuất so với Bắc Ninh, Hải Dương....

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo DĐDN, nguồn bài: https://enternews.vn/phat-trien-san-xuat-tu-moi-truong-binh-dang-155479.html

Theo tôi, một trong những nguyên nhân ở công tác tuyên truyền và sự vào cuộc của địa phương còn chưa được quyết liệt.

Môi trường đầu tư ở Bắc Giang ban đầu có vẻ ổn, nhưng có thể địa phương quá kỳ vọng vào sự phát triển nhanh và nhiều của doanh nghiệp. Cộng vào đó, thời điểm này, bộ máy nhân sự chính quyền có nhiều sự thay đổi, do đó sự quan tâm của các lãnh đạo với phát triển doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng nhiều.

Có một vấn đề không chỉ riêng Bắc Giang mà còn ở hầu hết các địa phương là chính sách nhà nước cũng như các cơ quan chính quyền vẫn chỉ ưu tiên hỗ trợ những dự án công và những gì liên quan đến an ninh quốc phòng khi có bất cập xảy ra (như tranh chấp lao động, giải phóng mặt bằng...). Còn dự án của doanh nghiệp dân doanh thường, các cơ quan để doanh nghiệ tự đàm phán. Việc doanh nghiệp đơn độc “đối đầu” trực tiếp với dân thường khiến mọi việc phức tạp.

Thực tế, việc giải phóng mặt bằng mang lại “đất sạch” cho doanh nghiệp tại các địa phương chưa có nhiều chuyển biến. Thông thường, các địa phương chỉ làm theo quy trình, chưa thực sự quyết liệt và đẩy khó về cho doanh nghiệp. Đơn cử Công ty TNHH Thạch Bàn hiện vẫn còn khoảng 20 ha đang dở dang giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, kéo dài từ 2010 đến nay vẫn chưa giải quyết được.
Doanh nghiệp chúng tôi rất mong muốn sự hỗ trợ, vào cuộc quyết liệt của địa phương trong việc giải phóng mặt bằng, đồng hành cùng doanh nghiệp hơn nữa, biến lời nói thành những hành động cụ thể.

Bảo Loan ghi

Ông Nguyễn Trọng Kiên – Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Thạch Bàn

Tìm kiếm:✨

  • Công ty TNHH Thạch Bàn, Dân doanh, Đất sạch, Cơ quan chính quyền, Bình đẳng, Bắc Giang, Giải phóng mặt bằng, Sự thay đổi, Dở dang, Đơn độc, Bắc Ninh, Sự quan tâm, Dân thường, Sự phát triển, Hải Dương, Môi trường đầu tư, Đơn cử, Mang lại, Lời nói, Quyết liệt