Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Báo Hải Quan: Hơn 10.000 doanh nghiệp làm thủ tục tại Hải quan Hải Phòng

Các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại của Cục Hải quan Hải phòng giúp số lượng doanh nghiệp làm thủ tục tại đơn vị duy trì được con số ổn định ở mức cao.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: https://haiquanonline.com.vn/hon-10000-doanh-nghiep-lam-thu-tuc-tai-hai-quan-hai-phong-110758.html

Hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cảng Hải Phòng có nhiều khởi sắc. Ảnh: T.Bình.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, từ đầu tháng 8 đến nay, toàn Cục có 10.540 doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu nhập khẩu.

Trong tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn Cục đạt gần 6,55 tỷ USD, tăng 1,06% so với cùng kỳ 2018.

Ngoài ra, Cục Hải quan Hải Phòng còn làm thủ tục hơn 800 lượt phương tiện xuất nhập cảnh. Trong đó, phương tiện xuất cảnh 411 lượt, phương tiện nhập cảnh là 427 lượt.

Để tiếp tục tạo thuận lợi, thu hút doanh nghiệp làm thủ tục tại đơn vị, thời gian tới, Cục Hải quan Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan.

Đáng chú ý, lãnh đạo Cục yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai, đôn đốc, khảo sát, đánh giá việc ký kết và thực hiện cam kết với cộng đồng doanh nghiệp theo Bản thỏa thuận phát triển đối tác Hải quan- Doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động này ngày càng đi vào thực chất.

Mặt khác, Cục Hải quan Hải Phòng tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống bản đồ vị trí kho, bãi, cảng, địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung tại địa bàn do đơn vị quản lý gồm: Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình.

Song song đó là đẩy mạnh triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại tất cả địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung thuộc địa bàn Hải Dương, Hưng Yên và Trung tâm máy soi container cố định.

Thái Bình

Tìm kiếm:✨

  • Hải Quan Hải Phòng, Cục Hải Quan Hải Phòng, VASSCM, Toàn cục, Cảng Hải Phòng, Xuất nhập cảnh, Hải quan, Tổng kim ngạch, Xuất cảnh, Hưng Yên, Nhập cảnh, Hải Dương, Công-te-nơ, Xuất nhập khẩu, Đôn đốc, Khởi sắc, Soi, Hiện đại hóa, Thủ tục hành chính, Cảng