Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Báo SGGP: Gần 70.000 tỷ đồng xây dựng hệ thống thủy lợi

Ngày 10-8, tại tỉnh Hải Dương, Bộ NN-PTNT đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí thủy lợi trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo SGGP, nguồn bài: http://sggp.org.vn/gan-70000-ty-dong-xay-dung-he-thong-thuy-loi-610040.html

Nhận thức về vai trò của tiêu chí thủy lợi trong tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn rất quan trọng, sau 10 năm thực hiện, đến nay đã có 86,3% số xã trên cả nước hoàn thành tiêu chí thủy lợi, tăng 24,9% so với năm 2015 và tăng 77,7% so với năm 2011. Hầu hết các địa phương đã hoàn thiện được hệ thống thủy lợi nội đồng, kết cấu hạ tầng công trình thủy lợi được cải thiện, diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu tăng cao, với 80% diện tích được tưới tiêu nước chủ động; huy động gần 70.000 tỷ đồng xây dựng hệ thống thủy lợi nông thôn trong 10 năm qua…

Bộ NN-PTNT cho biết, mục tiêu từ năm 2021 đến 2025 mỗi tỉnh sẽ có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt tiêu chí thủy lợi; cả nước có 95% số xã đạt tiêu chí về thủy lợi.

VĂN PHÚC

Tìm kiếm:✨

  • Nội đồng, Nông thôn, NN-PTNT, Huy động, Tiêu chí, Thủy lợi, Tiêu nước, Công trình thủy lợi, Tưới tiêu, Nông nghiệp, Năm 2011, Kết cấu hạ tầng, Tưới, Hải Dương, Tổng kết, Năm 2015, Cấp huyện, Mục tiêu, Hội nghị, Cơ cấu