Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Báo Thanh Tra: Cty Trường Phú (Hải Dương): Kê khai thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng

Đó là hạn chế được Thanh tra tỉnh Hải Dương chỉ ra qua thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tại Công ty Cổ phần Trường Phú (Cty Trường Phú) trong 2 năm 2017 - 2018.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan/cty-truong-phu-hai-duong-ke-khai-thieu-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-hang-tram-trieu-dong_t114c1002n152290

Kết quả thanh tra cho thấy, Cty thực hiện việc khai thuế, nộp hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Quản lý thuế; quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng đảm bảo quy định; chấp hành các quy định pháp luật về lao động và nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước cơ bản đảm bảo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Hải Dương cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót như: Xác định khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không đúng quy định tại Điều 6, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính với tổng số tiền là 4,5 tỷ đồng dẫn đến kê khai thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 812,7 triệu đồng (năm 2017 là 417,5 triệu đồng; năm 2018 là 395,2 triệu đồng).

Trong quá trình thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định thu hồi của Cty Trường Phú 812,7 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp khai thiếu. Ngày 20/6/2019, Cty Trường Phú đã nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh.

Thanh tra tỉnh đề nghị Tổng Giám đốc Cty Trường Phú tiếp tục phát huy ưu điểm đã đạt được trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước; nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục đối với những hạn chế, thiếu sót trong việc kê khai thuế được chỉ ra qua thanh tra...

Lê Phương

Tìm kiếm:✨

  • Cty Trường Phú, Thanh tra tỉnh Hải Dương, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập chịu thuế, Kê khai, Hải Dương, Thiếu sót, Nộp ngân sách, Chánh thanh tra, Nghĩa vụ, Quyết toán, Chấp hành, Thanh tra, Nộp hồ sơ, Thuế