Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Báo Tin Tức TTXVN: Học và làm theo Bác bằng những hành động thiết thực

Ngày 16/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tin Tức TTXVN, nguồn bài: http://baotintuc.vn/chinh-tri/hoc-va-lam-theo-bac-bang-nhung-hanh-dong-thiet-thuc-20190816160407368.htm

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Di chúc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy; lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết theo phương châm "rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành nhiệm vụ".

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu cán bộ, đảng viên phải đổi mới phương pháp, tác phong làm việc; phát huy vai trò của cán bộ, lãnh đạo, nhất là người đứng đầu. Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần xây dựng và phổ biến nhân rộng những mô hình cụ thể, có hiệu quả, những cách làm hay, thiết thực trong học và làm theo Bác; chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ và quan tâm, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong tỉnh, nhất là các gia đình chính sách.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh các cấp, ngành cần đẩy mạnh kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh cách làm qua loa, hình thức; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có những biểu hiện suy thoái, biến chất, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Hải Dương, 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương luôn ra sức thi đua, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, từng bước hiện thực hóa những điều Bác căn dặn trong Di chúc. Từ một tỉnh nghèo, thuần nông, Hải Dương đã dần trở thành tỉnh phát triển năng động theo hướng công nghiệp, dịch vụ.

Hiện quy mô kinh tế của tỉnh đứng thứ 5 trong khu vực và đứng thứ 13 trong cả nước. Từ năm 2017, Hải Dương là một trong 16 tỉnh, thành phố trên cả nước tự cân đối được ngân sách. Diện mạo nông thôn, đô thị của tỉnh ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi, hệ thống giao thông của tỉnh được quan tâm đầu tư xây dựng. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, đến nay bình quân đạt trên 18 tiêu chí/xã (cao hơn bình quân chung của cả nước). Sự nghiệp giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ, Hải Dương luôn là một trong những tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phổ cập giáo dục và chất lượng học sinh giỏi…

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc chọn nội dung đăng ký và thực hiện “làm theo” Bác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ thực tế. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với hình thức phong phú, thu hút được sự quan tâm, tham gia hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã trao Bằng khen cho 20 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)

Tìm kiếm:✨

  • Tỉnh ủy Hải Dương, XII, UBND Tỉnh Hải Dương, Di chúc, Làm theo, Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển, Hồ Chí Minh, Nguyễn Mạnh Hiển, Đạo đức, Tư tưởng, Suy thoái, Công trình phúc lợi, Sơ kết, Tác phong làm việc, Học tập, Hải Dương, Thuần nông, Bộ chính trị, Chỉ thị, Thiết thực