Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Báo TNMT: Hải Dương: Thanh tra đột xuất hai công ty xử lý rác thải

Thanh tra tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định về việc thanh tra đột xuất việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ xử lý rác thải sinh hoạt đối với hai công ty là Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hải Dương và Công ty Cổ phần Môi trường APT - Seraphin Hải Dương cùng các đơn vị có liên quan.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/hai-duong-thanh-tra-dot-xuat-hai-cong-ty-xu-ly-rac-thai-1272824.html

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hải Dương

Cổ phần Môi trường APT - Seraphin Hải Dương thường xuyên bị người dân phản ánh gây ô nhiễm môi trường, lượng rác thải tồn đọng lớn

Đoàn gồm 3 thành viên, do ông Phạm Văn Cảnh - Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra làm trưởng đoàn, sẽ tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước, hỗ trợ xử lý rác thải sinh hoạt đối với hai công ty trên và các đơn vị có liên quan.

Thời kỳ thanh tra từ khi Công ty Cổ phần Môi trường APT - Seraphin Hải Dương tiếp nhận bàn giao dự án Nhà máy ODA đến 31/12/2017. Khi cần thiết, đoàn thanh tra báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh xem xét các nội dung có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra (thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định).

Phạm Hoàng

Tìm kiếm:✨

  • Seraphin Hải Dương, Phạm Văn Cảnh, Đột xuất, Rác thải, Hải Dương, Chánh thanh tra, Ngân sách nhà nước, Oda, Tồn đọng, Thanh tra, Ngày làm việc, Ô nhiễm môi trường, Trưởng đoàn, Kinh phí, Cổ phần