Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Báo Người Làm Báo: Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự chức danh Phó Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận

Ngày 05/9, BHXH Việt Nam ban hành Thông báo số 3230/TB-BHXH công bố Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự thi tuyển chức danh Phó Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Làm Báo, nguồn bài: http://nguoilambao.vn/danh-sach-ung-vien-du-tieu-chuan-dieu-kien-tham-du-chuc-danh-pho-giam-doc-bhxh-tinh-ninh-thuan-n15608.html

Theo đó, Thông báo số 3230/TB-BHXH nêu rõ, thực hiện Kế hoạch 2461/KH-BHXH ngày 09/7/2019 của BHXH Việt Nam Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận năm 2019; trên cơ sở Thông báo số 2561/TB-BHXH ngày 16/7/2019, sau khi xem xét hồ sơ ứng viên đăng ký dự thi, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã có Nghị quyết về danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển chức danh Phó Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận.

Cụ thể, danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển chức danh Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; công nghệ thông tin và văn phòng:

1. Ông Mạc Thanh Giang, Trưởng phòng Cấp Sổ, thẻ, BHXH tỉnh Hải Dương;

2. Ông Bùi Huy Nam, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp thuộc Ban Thực hiện chính sách BHXH.

- Thời gian dự kiến tổ chức thi: Ngày 16/9/2019. Khai mạc lúc 8h30; thi vấn đáp 9h30; thi trình bày chương trình hành động từ 10h00.

- Địa điểm tổ chức thi: Phòng 126, Trụ sở cơ quan BHXH Việt Nam, số 7 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội./.

PV

Tìm kiếm:✨

  • Thi vấn đáp, Đủ tiêu chuẩn, Tràng Thi, Thi tuyển, Bảo hiểm xã hội việt nam, Chức danh, Dự tuyển, Đăng ký dự thi, Bảo hiểm xã hội, Ứng viên, Tp Hà Nội, Phó giám đốc, Thất nghiệp, Hoàn Kiếm, Thủ tục hành chính, Trưởng phòng, Hải Dương, Bảo hiểm, Phụ trách, Dự thi