Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Báo Nhân Dân: Công bố tám Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 26-9, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có văn bản số 3071/TTKQH-TT gửi các cơ quan báo chí về việc công bố tám Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41692402-cong-bo-tam-nghi-quyet-cua-quoc-hoi-va-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi.html

Cụ thể:

1. Nghị quyết số 766/NQ-UBTVQH14 ngày 9-9-2019 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với bà Lê Thị Thủy.

2. Nghị quyết số 770 /NQ-UBTVQH14 ngày 11-9-2019 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

3. Nghị quyết số 771 /NQ-UBTVQH14 ngày 11-9-2019 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

4. Nghị quyết số 772 /NQ-UBTVQH14 ngày 16-9-2019 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

5. Nghị quyết số 773/NQ-UBTVQH14 ngày 18-9-2019 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Hồ Văn Năm.

6. Nghị quyết số 767/NQ-UBTVQH14 ngày 11-9-2019 về việc thành lập thị xã Sa Pa và các phường, xã thuộc thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

7. Nghị quyết số 768/NQ-UBTVQH14 ngày 11-9-2019 về việc thành lập thị xã Kinh Môn và các phường, xã thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

8. Nghị quyết số 769/NQ-UBTVQH14 ngày 11-9-2019 về việc thành lập bốn phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Toàn văn các Nghị quyết nêu trên đăng trên báo Nhân Dân điện tử, tại địa chỉ: http://www.nhandan.com.vn.

File đính kèmNQ-766.pdfNQ-767.pdfNQ-768.pdfNQ-769.pdfNQ-770.pdfNQ-771.pdfNQ-772.pdfNQ-773.pdf

Tìm kiếm:✨

  • Thị xã Sa Pa, Thị xã Kinh Môn, Nghị quyết số 767/NQ-UBTVQH14, Nghị quyết số 768/NQ-UBTVQH14, Nghị quyết số 769/NQ-UBTVQH14, Kinh Môn, Ủy ban thường vụ quốc hội, Sa Pa, Đông Triều, Lào Cai, Thị xã, Hải Dương, Nghị quyết, Nghị quyết số 773/NQ-UBTVQH14, Quảng Ninh, XVIII, Hồ Văn Năm, XIV, Lê Thị Thủy, Nguyễn Hạnh Phúc