Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Báo PL&XH: Tỉnh Hải Dương sẽ giảm 30 xã, khoảng 600 cán bộ, công chức sau sắp xếp 55 xã, phường

Sau sắp xếp, tỉnh Hải Dương sẽ giảm 30 xã, trung bình mỗi xã giảm từ 21 đến 23 cán bộ, công chức, như vậy sẽ giảm khoảng 600 cán bộ, công chức; giúp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/tinh-hai-duong-se-giam-30-xa-khoang-600-can-bo-cong-chuc-sau-sap-xep-55-xa-phuong-163464.html

Bộ Nội vụ vừa thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương Phạm Mạnh Hùng cho biết, tỉnh này có 10 huyện và 2 thành phố; 220 xã, 31 phường và 13 thị trấn. Theo Đề án, tỉnh Hải Dương dự kiến sắp xếp 55 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã tại 11 huyện, thành phố.

Cụ thể, huyện Bình Giang thực hiện sắp xếp 3 xã, 1 thị trấn thành 1 xã, 1 thị trấn; Huyện Cẩm Giàng thực hiện sắp xếp 3 xã, 1 thị trấn thành 1 xã, 1 thị trấn;

Huyện Kim Thành thực hiện sắp xếp 6 xã thành 3 xã; Huyện Ninh Giang thực hiện sắp xếp 14 xã thành 6 xã; Huyện Thanh Miện thực hiện sắp xếp 3 xã, 1 thị trấn thành 1 xã, 1 thị trấn; Thành phố Hải Dương thực hiện sắp xếp nhập 2 xã An Châu và xã Thượng Đạt thành xã An Thượng;

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Anh Cương cho biết toàn tỉnh sẽ giảm 30 xã, trung bình mỗi xã giảm từ 21 đến 23 cán bộ, công chức.

Huyện Thanh Hà thực hiện sắp xếp 5 xã thành 2 xã; Huyện Tứ Kỳ thực hiện sắp xếp 5 xã thành 2 xã; Huyện Gia Lộc thực hiện sắp xếp 4 xã, 1 thị trấn thành 1 xã, 1 thị trấn; Huyện Kinh Môn thực hiện sắp xếp 04 xã (theo dạng khuyến khích) thành 01 xã, 01 phường; Thành phố Chí Linh thực hiện sắp xếp 02 xã thành 01 phường.

Như vậy, tổng số ĐVHC cấp xã thực hiện việc sắp xếp trên toàn tỉnh là 55 đơn vị, gồm: 27 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp; 22 đơn vị có liên quan liền kề; 6 đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp.

Trong đó có 15 đơn vị thực hiện nhập 3 đơn vị thành 1 ĐVHC mới, 40 đơn vị thực hiện nhập 2 đơn vị thành 1 ĐVHC mới, giảm 30 ĐVHC cấp xã (trong đó xã Kênh Giang, thành phố Chí Linh đã thực hiện xong).

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương Phạm Mạnh Hùng cũng cho biết, về nguyên tắc, việc thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở các ĐVHC mới phải tuân thủ quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật Mặt trận Tổ quốc, điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Nhân sự bố trí ở mỗi chức danh cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc ĐVHC mới phải đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; quan tâm đến cán bộ có nhiều kinh nghiệm, có quá trình cống hiến, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ được đào tạo cơ bản có khả năng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ đánh giá cao việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2021 với số lượng sắp xếp ĐVHC lớn (55 đơn vị), sau khi sắp xếp đã giảm được 30/265 ĐVHC cấp xã (đạt tỷ lệ 11,32%).

Phát biểu tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định cũng đánh giá cao hồ sơ, Đề án của tỉnh Hải Dương được chuẩn bị công phu, số liệu đầy đủ, đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, Hội đồng thẩm định đề nghị tỉnh Hải Dương cân nhắc lộ trình thực hiện sắp xếp đối với các đơn vị nghiệp công lập ở các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp, bảo đảm tạo thuận lợi, điều kiện tốt nhất đối với việc bố trí trường, lớp cho học sinh đi học; bảo đảm thuận lợi trong việc khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân ở các trạm y tế cấp xã.

Hội đồng thẩm định cũng đề nghị bổ sung nội dung về giải pháp thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ đối với cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp có liên quan (kinh phí và việc tổ chức thực hiện).

Tiếp thu và giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Anh Cương cho biết thêm, ngay khi có chủ trương của Trung ương, cấp ủy, chính quyền trong tỉnh Hải Dương đã có chỉ đạo quyết liệt, đã chủ động sáp nhập xã Kênh Giang và Văn Đức (thành phố Chí Linh); có 06 xã chủ động đề xuất sáp nhập.

Toàn tỉnh sẽ giảm 30 xã, trung bình mỗi xã giảm từ 21 đến 23 cán bộ, công chức, như vậy sẽ giảm khoảng 600 cán bộ, công chức; giúp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước trong tỉnh.

Hội đồng thẩm định đã thống nhất thông qua Đề án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp xã của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2021.

Phương Thảo

Tìm kiếm:✨

  • ĐVHC, Vụ Chính quyền địa phương, Kênh Giang, Nguyễn Anh Cương, Trần Anh Tuấn, Đơn vị hành chính, Thành phố Chí Linh, UBND Tỉnh Hải Dương, Thượng Đạt, Bộ nội vụ, Phạm Mạnh Hùng, Cấp xã, Thẩm định, Chí Linh, An Châu, Đề án, Hải Dương, An Thượng, Tinh giản, Tinh gọn