Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Báo TNMT: TP. Hải Dương: Công ty Hà Hải có bán đất trái phép?- Bài 3: Trên chỉ đạo dưới 'bó tay' không thể làm

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/ban-doc/tp-hai-duong-cong-ty-ha-hai-co-ban-dat-trai-phep-bai-3-tren-chi-dao-duoi-bo-tay-khong-the-lam-1274712.html

(TN&MT) – Vừa qua, Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường có 2 bài viết, phản ánh về việc: Hàng chục năm qua, người dân Khu dân phố 14, phường Hải Tân, TP. Hải Dương (Hải Dương) thường xuyên đến gõ cửa khắp các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương, với mong muốn được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, nhưng đến nay vẫn “bặt vô âm tín”. Một điều hết sức “phi lý” đang diễn ra, mặc dù (từ năm 2014 đến nay) UBND tỉnh Hải Dương đã có hàng “tá” văn bản chỉ đạo, nhưng các Sở, ban, ngành và chính quyền thành phố Hải Dương vẫn “bó tay” không thể cấp được Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

Trước những kiến nghị của trên 100 hộ dân, mua 112 lô đất tại Khu tái định cư (thuộc Khu dân phố 14, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương) liên tục với chính quyền các cấp, yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Ngày 3/12/2014, Công ty Cổ phần Xây dựng Du lịch Hà Hải đã có Văn bản đề nghị UBND tỉnh Hải Dương xác định giá thu tiền sử dụng đất của Khu tái định cư phường Hải Tân. Do vậy, 17/12/2014, UBND tỉnh Hải Dương có Công văn số 2667/UBND-VP, trong đó: Giao Sở Tài chính chủ trì cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan xem xét, đề nghị xác định giá thu tiền sử dụng đất Khu tái định cư…
Nhưng rồi, Sở Tài chính và các ngành chức năng của tỉnh vẫn “loay hoay” chưa xác định giá thu tiền sử dụng đất Khu tái định cư phường Hải Tân, thành phố Hải Dương. Đến ngày 14/6/2017, UBND tỉnh Hải Dương lại tiếp tục có Thông báo số 79/TB-VP trong đó, chỉ đạo: Chấp thuận cho Nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Xây dựng Du lịch Hà Hải)làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ để UBND thành phố Hải Dương cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, cho các hộ đã nộp tiền sử dụng đất ở Khu tái định cư, Nhà đầu tư có trách nhiệm thanh toán nghĩa vụ tài chính liên quan.

Với hàng "tá" văn bản của UBND tỉnh Hải Dương, nhưng các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan "bó tay" không thể làm.

Câu chuyện cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của trên 100 hộ dân mua đất tái định cư Khu dân phố 14, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương tưởng như đến đây “thuận buồm xuôi gió” nhưng rồi cũng chẳng đi được đến đích. Các sở, ban, ngành và thành phố Hải Dương vẫn phải “án binh bất động” không thể cấp được Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, còn cấp trên là UBND tỉnh Hải Dương lại tiếp tục có Văn bản “thúc ép”. Văn bản mới đây nhất (ngày 28/3/2019) số 944/UBND – VP, về việc: Cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Khu tái định cư Hà Hải. Trong đó nêu nội dung: “… Tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh ngày 31/7/2018, sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh báo cáo. Lãnh đạo UBND tỉnh đã thống nhất, cho phép UBND thành phố Hải Dương cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho 110 hộ gia đình, đã nhận chuyển nhượng của Công ty Cổ phần Xây dựng Du lịch Hà Hải, tại Khu tái định cư phường Hải Tân. Đồng thời yêu cầu, Công ty Cổ phần Xây dựng Du lịch Hà Hải, phối hợp với UBND thành phố Hải Dương giải quyết dứt điểm vướng mắc và bức xúc của các hộ dân Khu dân phố 14, phường Hải Tân đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Khu tái định cư phường Hải Tân, hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Tiếp tục giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng UBND thành phố Hải Dương và các sở, ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương, đôn đốc, hướng dẫn và thực hiện các công việc có liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản đã chỉ đạo; ban hành đối với Dự án Khu du lịch sinh thái và dịch vụ thành phố Hải Dương và các quy định của pháp luật có liên quan. Giao Sở Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn, đôn đốc UBND thành phố Hải Dương, các đơn vị có liên quan thực hiện cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan.”

Trước các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương, Sở Tài nguyên & Môi trường đã có Báo cáo số 147/BC – STNMT, ngày 17/4/2019, về việc: Vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại Khu tái định cư Hà Hải, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, nội dung: “… Công ty Cổ phần Xây dựng Du lịch Hà Hải được UBND tỉnh Hải Dương, giao đất thu tiền sử dụng đất một lần, để xây dựng Khu tái định cư phường Hải Tân, thành phố Hải Dương từ ngày 23/11/2006, theo Quyết định số 4067/QĐ – UBND tỉnh. UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan xem xét đề nghị xác định giá thu tiền sử dụng đất Khu tái định cư I, II phường Hải Tân, thành phố Hải Dương tại Công văn số 2667/UBND – VP, ngày 17/12/2014. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại các Sở, ban, ngành liên quan chưa xác định giá thu tiền sử dụng đất Khu tái định cư Hà Hải, để Công ty Cổ phần Xây dựng Du lịch Hà Hải nộp tiền sử dụng đất. DoCông ty Cổ phần Xây dựng Du lịch Hà Hải chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước, nên chưa đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, chưa được bàn giao đất. Nhưng trên thực tế, Công ty Cổ phần Xây dựng Du lịch Hà Hải đã thực hiện chuyển nhượng Quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy định…”

Tiếp đó, UBND thành phố Hải Dương cũng có Văn bản số 1070/UBND – VP, về việc: Đề nghị giải quyết vướng mắc để cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các hộ nhận chuyển nhượng của Công ty Cổ phần Xây dựng Du lịch Hà Hải, trong đó ý kiến: “… Công ty Cổ phần Xây dựng Du lịch Hà Hải vẫn chưa hoàn thiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Do đó, Sở Tài nguyên & Môi trường chưa tham mưu cho UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Xây dựng Du lịch Hà Hải. Vậy UBND thành phố Hải Dương không có căn cứ để cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các hộ nhận chuyển nhượng của Công ty Cổ phần Xây dựng Du lịch Hà Hải. Để giải quyết vướng mắc, UBND thành phố Hải Dương đề nghị Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Du lịch Hà Hải liên hệ Sở Tài chính thanh quyết toán, xác định giá thu tiền sử dụng đất Khu tái định cư, để Công ty hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, làm căn cứ để Sở Tài nguyên & Môi trường tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Xây dựng Du lịch Hà Hải. Trên cơ sở đó, UBND thành phố Hải Dương mới có căn cứ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các hộ nhận chuyển nhượng.”

Đơn vị được UBND tỉnh Hải Dương giao trách nhiệm chính là Sở Tài chính, cho rằng: Đây là việc khó, đã giải quyết từ nhiều năm nhưng chưa tìm được tiếng nói chung. Do quá trình giải quyết có sự thay đổi về chính sách và giữa các bên chưa có sự đồng thuận, cho nên chưa xác định được giá thu tiền sử dụng đất.

Mặc dù là Khu phố văn hóa, khang trang nhưng hàng trăm hộ gia đình Khu dân phổ 14, phường Hải Tân gần chục năm qua chưa được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

Việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho người dân Khu dân phố 14, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương mua 112 lô đất tái định cư (nay đã xây gần hết các ngôi nhà cao tầng) của Công ty Cổ phần Xây dựng Du lịch Hà Hải, tự ý biến đất tái định cư thành đất ở thương mại, bán đất không đúng đối tượng; tự làm giá và bán đất khi không được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt giá… Chính vì vậy, các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan của tỉnh Hải Dương đã “loay hoay” 5 năm qua chưa thể tháo gỡ. Không hiểu sao, UBND tỉnh Hải Dương tới tấp có Văn bản “hối thúc” cấp dưới của mình, tìm cách nhanh chóng để cấp được Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất? Sự việc tưởng dễ “trên bảo dưới nghe” hóa ra cấp dưới “bó tay” không thể làm! Dư luận đang đặt ra câu hỏi: Có cần làm rõ sai phạm, ai là người chịu trách nhiệm, hay bỏ qua để tỉnh Hải Dương và các sở, ban, ngành… tìm cách, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các hộ (như trong số những người mua đất tái định cư đã được cấp!?).

Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường tiếp tục thông tin.

Bài, ảnh: Phạm Hoàng

Tìm kiếm:✨

  • Công ty Hà Hải, Khu dân phố 14, UBND Thành phố Hải Dương, Hải tân, UBND Tỉnh Hải Dương, Hải Dương (thành phố), Báo điện tử Tài nguyên, Bán đất, Sở Tài Nguyên, STNMT, Bó tay, Sở tài chính, Tái định cư, Chứng nhận, QSDĐ, Thu tiền, Hải Dương, Khu tái định cư, Khu phố văn hóa, Âm tín