Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Báo VNEWS: Hải Dương bắt 4.000 con gà nhập lậu

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/hai-duong-bat-4000-con-ga-nhap-lau

Tìm kiếm:✨

  • Nhập lậu, Con gà, Hải Dương, Bắt