Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Báo VNEWS: Hải Dương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 của Quốc hội

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/hai-duong-tiep-xuc-cu-tri-truoc-ky-hop-thu-8-cua-quoc-hoi

Tìm kiếm:✨

  • Cử tri, Kỳ họp, Hải Dương, Quốc hội, Tiếp xúc