Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Hải Dương: Đo sự hài lòng của người dân về nông thôn mới

Ông Nguyễn Quang Phúc- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương cho biết, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, từ năm 2017 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã trực tiếp phối hợp lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân tại 80 xã trên địa bàn tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/hai-duong-do-su-hai-long-cua-nguoi-dan-ve-nong-thon-moi-tintuc449030

Thống kê cho thấy, tỷ lệ người dân hài lòng với kết quả xây dựng NTM cấp xã đều đạt trên 90%. Đặc biệt, 8/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện: Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Nam Sách và thành phố Hải Dương hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với các huyện về đích NTM và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM để đề nghị Trung ương xét công nhận năm 2019.

Quỳnh Anh

Tìm kiếm:✨

  • NTM, Nguyễn Quang Phúc, Ban thường trực, Thanh Miện, Hải Dương (thành phố), Gia Lộc, Mặt trận tổ quốc việt nam, Bình Giang, Nam Sách, Nông thôn, Hải Dương, Lấy ý kiến, Đo, Cấp xã, Về đích, Hài lòng, Ủy ban, Thị xã, Làm chủ, Cấp ủy